Daan Van Tassel

Ik ben als ruimtelijk planner voor de stad Leuven erg actief in het maken van verschillende soorten verbindingen. Het kan gaan om het leggen van ruimtelijke relaties, het fysiek verbinden van plekken, maar ook om het verbinden van mensen via samenwerking in stadsprojecten of via het ondersteunen van wijkinitiatieven of ruimtelijke onderzoeken. Ik vind het belangrijk om verbindend te zijn, om verbanden te leggen, ook tussen verschillende sectoren en beleidsdomeinen. In de westzijde van de Vaart en Wilsele wil ik meewerken aan het vormen van een ruimtelijke beleidsvisie, waarin tal van actoren, zowel ondernemers, ontwikkelaars, onderzoekers, als bewoners, scholen en verenigingen,.. betrokken zijn. Concreet volg ik er de lokale uitwerking op van een speelweefsel samen met de jeugddienst, zoek ik naar verbindingen tussen de woonkern van Wilsele Dorp en de Vaart, tast ik mogelijkheden af voor herbestemming van oude (industriële) gebouwen, en behartig ik de belangen van de stad Leuven in enkele omvangrijke projecten zoals de site Van Eyck-Celis. Opzet is om een gedragen visie te verankeren in een RUP, zoals ik momenteel ook voor het gebied ten oosten van de Vaart realiseer. De klimaatneutrale ambitie van de stad wens ik hier telkens een plaats in te geven, door bijvoorbeeld in te zetten op een sterke groenstructuur en natuur temidden van de woon- en werkomgevingen, of op lokale hernieuwbare energie in projecten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s