Jo Zanders

Jo Zanders is muzikant, hij maakt instrumenten, vaak samen met anderen. Hij verbindt graag dingen met elkaar, projecten met andere ritmes, met publiek en creëert hij een “poly-ritme”. De abdij is reeds tien jaar de tuin van Jo Zanders, zijn vrouw en twee kinderen. Hij houdt van het ritme van het park. Rustig, wild, bio-divers. Hij gebruikte om te rusten, te spelen, en voor feestjes. Daarom werd hij tijdelijk activist. Hij was tegen het plan van een schepen Rik Daems om het in een wijngaard te veranderen. Daarvoor moesten delen van de oude appelboomgaard verplaatst worden. Hij geloofde niet in het beeld van een “Montmartre in Leuven”, of in het terug gaan naar de middeleeuwse tijd wanneer er een wijngaard was geweest op die plek. Een wijngaard maakt biodiversiteit stuk. De reden van zijn actie ging niet enkel over het reageren tegen biodiversiteit, maar ook tegen het onderhandse van de politiek. Zijn actie kreeg veel aandacht, mede dankzij de figuur van Rik Daems die al vaker mediabelangstelling kreeg. Veel doelen, zoals de vliegroutes, krijgen niet zoveel aandacht, omdat ze niet zo een duidelijke opponent hebben. In december 2016 was het hele plan afgelast. Dat lukte vooral omwille van het feit dat Daems als gemeenteraadslid, een interesse-conflict had met het ontwikkelen van de site. De betrokkenheid van specifieke mensen en groepen in het proces, was ook enorm belangrijk: lokale mensen, activisten, natuurpunt Oost-Vlaanderen, vrienden van meerdaalwoud enz. Ik heb enorm veel geleerd van het proces. Ik zou het nooit opnieuw doen, omdat het zoveel energie vraagt. Vandaag is het weer een rustige plek, dat door de groendienst wordt onderhouden. Het beeld wordt een viewpoint over de stad, maar het heeft geen commerciële doelen. De Vaartkom heeft veel appartementen zonder tuinen, dus het is belangrijk een groene plek te behouden. Ik hield erg van de Molens van Orshoven, een zeer informele plek. Na de brand zijn de organisaties die actief waren in de Molens van orshoven grotendeels naar Opek verhuisd. Deze beweging heeft een schaalvergroting met zich meegebracht door de uitstraling van het pand. Ik houd wel van het kleine en informele.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s