Jo Cops

Jo Cops is wijkmanager Kolderbos – Langerlo & Bret – Gelieren Volgens Jo is het fietsroutenetwerk zeer aangenaam in de buurt van de ZOL – site. Er komen mensen vanuit heel Vlaanderen om het deel van het fietsroutenetwerk aan de Bronsbosstraat te doen. De reeën springen u er voor de wielen als je ’s morgens op tijd vertrekt. De studenten parkeren massaal aan het kruispunt Schiepse Hei – Oosterring. Een inrichting van publieke ruimte aan het begin van het fietspad aan Schiepse Hei zou alleen voor de studenten al heel mooi zijn. Het grootste knelpunt volgens Jo, is de algemene fietsstalling voor bezoekers. Vooral het naar buiten rijden is ‘dramatisch’. De parking is gratis voor fietsers, maar toch verspert de bareel de weg. Die moet je omzeilen, wat niet gemakkelijk is. Het is een grote site, maar er is weinig verbinding met de omringende wijken. De verbindingen die er zijn, worden ook amper gebruikt, door bezoekers van de ZOL – site, maar ook door anderen. Ook de verbinding tussen de wijken en het centrum via openbaar vervoer is niet optimaal.