Patricia Vrancken

Patricia is hoofd van de dienst patiëntenbegeleiding. Ze werkt in het ziekenhuis, op campus LIZA, het bloedtransfusiecentrum en kinderpsychiatrisch centrum. Het is een ziekenhuis voor acute zorg, dat wil zeggen meestal opnames van een dag of drie. Soms verblijven patiënten langer voor revalidatie of ouderenzorg. Vaak zijn patiënten te ziek om buiten te komen, maar dat is natuurlijk anders voor familie en vrienden. Zij moeten soms uren wachten en zouden wel baat hebben bij wat meer mogelijkheden. Er is hier aan het ziekenhuis een taverne en piepklein winkeltje maar voor de rest niets. Mensen moeten de stad in om een apotheker te vinden, er is geen loket om de verzekerbaarheid in orde te brengen, je kon tot voor kort geen brood kopen, er is geen overnachtingsmogelijkheid, er komt nooit een ijskar langs… Er zijn dus weinig mogelijkheden voor bezoekers. ZOL denkt daarom na over een ‘zorgstad’ met winkel, apotheker, (zorg)loket, hotel en dergelijke. Maar dat heeft ook te maken met heel wat vergunningen. Wel zijn er interculturele bemiddelaars en tolken werkzaam op de site.