David Hubeny

David Hubeny werkt voor de stad Genk De Vennestraat (gelegen naast de Stiemerbeekvallei) is een mooie verbinding tussen Thor en de Stalenstraat. Soms werkt deze als een soort windsluis bij hevige wind, met alle gevolgen vandien. Er werd een polykliniek gebouwd, na de afbraak van het voormalige ziekenhuis, aangevuld met residenties voor o.a. mensen met dementie. Vanuit de Stalenstraat zijn er een aantal doorsteken naar de groene zone aanwezig. Hier rond zijn er wel een aantal aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden. Zo weigeren sommige handelaars hun gevel te updaten en houden ze de bekleding van de vorige eigenaar, waardoor er onduidelijkheid ontstaat over de naam van de winkel. Ook willen deze handelaars geen banden met Thor aanhalen. Ze weigeren te moderniseren, wat een negatieve impact heeft op hun omzet. Naast deze handelaars, zijn er nog handelaars aanwezig die het wel nog steeds goed doen, die er ook al heel lang aanwezig zijn. Achter de handelszaken is er ook een zone die nu slordig is en niet uitnodigt voor publiek gebruik (door parking, opslag van materialen, bijgebouwen…). Dit neemt niet weg dat de zone wel veel potentieel heeft. De enkele sociale organisaties die er actief zijn, moeten ook in rekening gebracht worden. Ook belangrijk is om te weten dat er naast winkels, ook woningen zijn in de omgeving, al dan niet onderkomen. Hier wonen veel (jonge) bewoners, maar er is relatief gezien weinig groen aanwezig in de omgeving.