Nico Nijs, Annelies Laveren en Mieke Dirix

Nico is directeur van basisschool 'De Bladwijzer', Annelies en Mieke zijn er juffen van het vierde en vijfde leerjaar ‘De Bladwijzer’ is een van de basisscholen in Waterschei. De directeur haalt aan dat de kinderen de Stiemerbeekvallei niet echt kennen. Dit terwijl de Stiemerbeek eigenlijk de natuurlijke grens vormt die bepaalt naar welke van de twee basisscholen de kinderen gaan. De kinderen spelen graag in de parken die er zijn, zeker als je er aan balspelen kan doen. Het Texaspark wordt het vaakst gebruikt. Het plek heeft zowel recreatiemogelijkheid voor de kinderen als voor de ouders. Er is ook een overdekt pleintje aanwezig waar buurtfeesten gehouden kunnen worden. Er heerst soms wel wat vandalisme op het plein, wat de bewoners angst inboezemt. Soms gaan de kinderen ook spelen in de Stiemervallei, maar daar hebben ze soms schrik. Thor wordt door kinderen vaak geassocieerd met ‘leren’. Ze zouden het leren dan vaak op een interactieve wijze beleven, niet enkel luisteren. De kinderen bezoeken Thor niet vaak meer, omdat het voor hen geen aangename plaats is om te vertoeven. Het lijkt op een bouwwerf. Een workshop werd georganiseerd met als doel erachter te komen op welke manier de leerlingen de trage wegen in Genk gebruiken. Vervolgens werd een verzameling gemaakt van de wensen die de kinderen hebben rondom: sportmogelijkheden (basketbal- of voetbalveld), faciliteiten om te picknicken, parcours voor nerf guns, touwparcours…