Sirk Frans

Sirk is een man van 70 jaar en fietst regelmatig een héél traject. Zijn vader is oorspronkelijk naar België gekomen om net zoals Sirk in de mijnen te werken. Nu hij gepensioneerd fietst hij wekelijks van thuis in Houthalen tot As. Het helpt hem actief en sportief te blijven. Hij gebruikt hiertoe de fietsinfrastructuur die reeds aanwezig is. Deze is volgens hem in goede staat en wordt zéér actief gebruikt. Binnen dit traject bevindt zich het fietspad, parallel met het kolenspoor, waar het interview is afgelegd. Hij had geen specifieke opmerkingen in verband met de infrastructuur of problemen en wist weinig af van de toekomstige plannen van de fietsostrade. Dit zou voor hem echter een mooie oportuniteit kunnen zijn.