Familie Vopiscka

Meneer en mevrouw Vopiscka ontmoetten we op de weg tussen Thor Central en het fietspad langs het voormalige Kolenspoor. Ze wonen in Genk Centrum en komen regelmatig te voet van het Centrum naar het stadion van Racing Genk. Ter hoogte van The Arch spraken we met het koppel over de toekomst van het Kolenspoor. Volgens mevrouw V. is het belangrijk de herinnering van het Kolenspoor te bewaren en de verwijzing naar het mijnverleden van Genk. Ze denkt dat een recreatieve functie het spoor nieuw leven in kan blazen. Haar man daarentegen is ervan overtuigd dat het Kolenspoor weer een belangrijke ader voor goederentransport moet worden. De oorspronkelijke verbinding moet volgens meneer V. weer in ere worden hersteld om vrachtwagens van de wegen te halen en het fileleed in te perken. Volgens meneer V. zit de fout op politiek niveau waar belangrijke beslissingen vooruit geschoven worden en waar niemand structurele ingrepen durft te plannen uit angst voor het verlies van stemmen. Meneer en mevrouw Vopiscka hebben dus vrij tegengestelde meningen wat betreft de toekomst van het Kolenspoor al waren ze het wel eens dat de huidige verkommering van het spoor te betreuren valt.