Trage Wegen vzw

'Trage Wegen vzw' is een organisatie die zich inzet om mensen kennis te laten maken met trage wegen en de kennis verspreidt, maar ook meewerkt aan een beter tragewegennetwerk