Anoniem NZL 5 - Student Kindsheid Jesu

Oversteken zonder zebrapad

Alessio gebruikt de baan af en toe om naar het centrum van Hasselt te fietsen en neemt ook af en toe de bus. Hij vindt het een heel drukke baan, maar hij vindt dat het wel doenbaar is. Hij ziet wel vaak mensen oversteken waar geen zebrapaden zijn, dat baart hem zorgen. Hij suggereert dat daar toezicht op gehouden kan worden.