Fonny Jamaers - Zaakvoerder en podoloog bij 'De Sporter'

Fonny is al 40 jaar zaakvoerder van De Sporter en zag het de voorbije jaren erg druk worden. “Het is moeilijk parkeren en vooral het kruispunt iets verderop is erg druk geworden,” zegt Fonny. Er is voorlopig nog voldoende parking langs de straat maar met de bouw van appartementen vreest Fonny dat dat zal veranderen. De heraanleg van de brug vindt hij positief en ook de aanleg van een bussenstrook op de middenberm zou Fonny als positief ervaren. Met de vele bouwprojecten in de buurt vreest hij dat het verkeer onmogelijk zal worden, al las hij wel dat er een extra brug zou komen om het verkeer af te leiden. Een dame uit zijn buurt zette een actie op poten om het drukke kruispunt aan te kaarten.