Thomas Hermans - Medewerker CC Casino

Op straat komen voor je mening

Thomas woont op 50 meter en parallel met de baan en steekt hem elke dag over met auto. Hij neemt de auto uit gemakzucht en vind zelf dat hij wat vaker voor alternatief vervoer zou moeten kiezen. Hij zou graag zelf meer naar buiten komen met zijn mening, hij heeft de indruk dat de huidige generatie laks is en vraagt zich af waarom de mensen niet op straat komen voor hun mening. Bij de jeugd speelt het wel maar ook zij gingen ten tijden van het interview nog niet over tot actie. Hij voelt aan dat er een burgerbeweging nodig is om oplossingen aan te kaarten. Hij heeft wel weet van milieubewegingen en van het feit dat er door de lokale overheden een charter werd getekend om de problematiek aan te pakken.