Patrick Lemmens - Opvoeder Don Bosco

Met de fiets tussen de auto’s door

Patrick woont aan de andere kant van het kruispunt en komt dagelijks naar school met de fiets of met de auto. Met de fiets kan hij tussen de auto’s door rijden. Elke dag is het aanschuiven aan de verkeerslichten die zo zijn ingesteld dat het varieert hoe lang het groen blijft? Volgens Patrick zijn ze niet goed afgesteld want elke avond staat het kruispunt dicht. Hij ziet daardoor vaak agressie in het verkeer. Ook voor de leerlingen en ouders is het moeilijk, zegt hij. Er is een oversteekplaats maar Patrick ziet veel auto’s gewoon doorrijden waardoor leerlingen de baan moeilijk kunnen oversteken. De school kampt dagelijks met laatkomers omwille van het verkeer, soms individuën maar ook vaak hele groepen die met de bus vast stonden in het verkeer. De kinderen moeten overigens lang wachten op de bus na school. Er wordt niet specifiek gesensibiliseerd om met de fiets te komen. Volgens Patrick is er in het verleden door middel van studies al veel geld gestoken in de baan, maar voorlopig zag Patrick enkel een verschuiving van het probleem. Volgens hem is de Noord-Zuid een politiek probleem en heeft de gemeente weinig inbreng omdat het over een gewestweg gaat en dus vooral een Europees probleem is. De EU-vogelrichtlijn houdt de heraanleg volgens hem immers tegen omdat de door habitatgebied zou lopen. Anderzijds worden er bomen gekapt en staat het verkeer strop. Hij vindt dat de Europese Unie het probleem maar eens met eigen ogen moet komen bekijken.