Deniz Ates - bewoner 'De Standaard'

A1, A2, A24 nooit!

Deniz woont sinds 1986 in de wijk De Standaard en maakte de problematiek rond de zogenaamde A24 van dichtbij mee. Hij herinnert zich de protesten in de jaren ‘70 waarin de slogan “A1, A2, A24 nooit!” werd gescandeerd. Deniz houdt van zijn wijk, de kleine, multiculturele, vredige omgeving en ook het groen dat net achter de wijk ligt en dat ooit plaats moest maken voor het omleidingstracé. De opties waren volgens Deniz een viaduct of ondertunneling. In verband met een ondertunneling stelt Deniz zich vragen over de haalbaarheid in een moerasgebied waar ook een groot leidingennetwerk ligt. Ook vraagt Deniz zich af waar de verbrandingsgassen van de auto’s in de tunnel naartoe gaan. Bij een viaduct vreest Deniz inkijk in de woningen. Volgens Deniz zijn beide opties dat niet alleen jammer voor de natuur maar zou het vele (zware) verkeer het leven in de wijk ook onmogelijk maken. Deniz vreest nu al veel vervuiling van de verbrandingsoven en de baan. Een ideale oplossing bestaat niet volgens Deniz. Hij is het meest voorstander van een ondertunneling onder het bestaande tracé in Houthalen centrum.