Yves Tielemans - manager Remo Milieubeheer

Remo milieubeheer

Remo milieubeheer ligt naast de Noord-Zuidverbinding. De Noord-Zuidverbinding is belangrijk voor het mobiliteitsverhaal van Remo, licht Yves toe. Het is immers de toegangsweg. Dagelijks rijden een 15 à 20-tal wagens en een 60 à 70-tal vrachtwagens af en aan naar het bedrijf. De meesten rijden via de autostrade in Houthalen, het verkeer dat van het Noorden is eerder beperkt, legt hij uit. Yves vindt de fijnstof-uitstoot die de file op de baan veroorzaakt een probleem voor de duurzaamheid, al heeft het bedrijf zelf weinig last van fijnstof of geluidshinder. Remo heeft zelf geen voorkeur voor een tunnel, brug of verbreding. Het bedrijf stelt dat de overheid en andere actoren aan de hand van een grondige analyse een keuze moeten maken. Een goede verbinding zou voor Yves een tweebaansvak zijn over het hele traject, dit zou volgens hem een minimale reistijd betekenen en dus ook minder file en minder uitstoot.