Renaat Plessers - Medewerker Kempisch tehuis, sociale woningmaatschappij

Trechtereffect

Renaat gebruikt de baan voor woon-werkverkeer. Hij ervaart de verbinding als positief omdat het voor een betere bereikbaarheid tussen noord en zuid zorgt, in vergelijking met vroeger. Er wordt volgens hem veel gebruik van gemaakt en er wordt ook veel over gepraat, merkt hij. Renaat haalt het trechtereffect ter hoogte van Helchteren aan en de files die het veroorzaakt. De baan daar verbreden naar twee rijvakken zou veel helpen, denkt hij.