Jan Dalemans - Burgemeester Hechtel - Eksel

De verbinding verwezenlijken met zo weinig mogelijk overlast

Burgemeester Dalemans en medewerker Karel Vrancken pleiten voor een verwezenlijking van de Noord-Zuid-verbinding. Die moet er volgens hen komen in het voordeel van gans Noord-Limburg. Hechtel-Eksel zit echter wel met enkele bezorgdheden. De Burgemeester klaagt aan dat de baan in Hechtel-Eksel overhaast werd aangelegd waardoor groenbeplanting en geluidsschermen er niet kwamen. Daardoor is er nu overlast in bepaalde straten. Dalemans vind het dus belangrijk dat bij de aanleg van de nieuwe verbinding ook de huidige verbinding wordt herbekeken met het oog op meer groen, geluidspanelen en fluisterasfalt. Ook stelt de burgemeester zich vragen bij het Spartacus-traject waarbij de tram in de achtertuinen in Hoksent voorbij komt. Hij verwacht klachten van de bewoners. Er ligt op dit moment al een fietspad, daarnaast zou dan de tramlijn komen en ook de oude Noord-Zuidverbinding en de N74 gaan door de gemeente. De burgemeester merkt op dat er dus drie lijnen de gemeente doorsnijden. Die verknipping zou hij willen opgelost zien met tunnels en bruggen voor fietsers en voetgangers. Hechtel-Eksel zit rond de tafel met de gemeenten Pelt en Lommel om de bestaande oude baan anders in te vullen. Doorgaand verkeer hoort daar volgens de gemeentebesturen niet thuis. Ze zoeken naar oplossingen om het doorgaand verkeer naar de Noord-Zuid-verbinding te leiden zodat ze de oude baan niet meer nemen. Ook met Leopoldsburg zit de burgemeester aan tafel om het vrachtverkeer in beide gemeentecentra te minimaliseren. De hoeveelheid vrachtverkeer op de N73 verminderde al dankzij de kilometerheffing en wanneer de Noord-Zuid-verbinding klaar is wordt er een vrachtwagenstop ingevoerd waarbij het vrachtverkeer vanuit Peer in Houthalen de autostrade op moet, weet de burgemeester. Het gemeentebestuur van Hechtel-eksel verwacht drukte met de komst van de nieuwe Colruyt en volgend jaar de Aldi op de Peerderbaan. Er wordt naar oplossingen en maatregelen gezocht om de overlast te minimaliseren. Karel wijst erop dat Peer vragende partij is om de omleidingsweg ten noorden van Peer aan te sluiten op de N74 voor vrachtverkeer en doorgaand verkeer.