Gerda Vertessen - passant en inwoner van Peer

Stress en zenuwen

Gerda woont in Peer, daar is het rustig en dat heeft ze graag. Rond de baan zou ze niet kunnen wonen, zegt ze, het hectische van die drukke baan veroorzaakt stress en zenuwen. Haar dochter brengt haar kleindochter naar school via de N74, ze is verplicht haar dochter wat verderop af te zetten omdat het voor de school te druk is en haar dochter dan te laat zou komen en strafstudie riskeren. We spreken Gerda terwijl ze op haar bus wacht. Ze vindt de busverbinding goed, maar ook de bus staat vaak in de file. De fiets vindt Gerda geen oplossing. Ze zegt dat ze het moeilijk heeft met op tijd komen op een afspraak omdat de drukte op de baan niet op voorhand in te schatten valt. Ze maakt heel duidelijk dat de situatie op en rond de baan zo niet verder kan en vindt dus dat er dringend actie moet worden ondernomen.