Actiegroep 'Struikelpunt' (Tine Rock, mede - oprichtster

Actiegroep Struikelpunt werd opgericht door enkele ouders van kinderen die naar de Mozaïekschool gaan in de Banneuxwijk. Ze zien erg vaak bijna-ongevallen gebeuren en willen de aandacht vestigen op de situatie om zo daadwerkelijke ongevallen te vermijden. De actiegroep verzamelt getuigenissen en handtekeningen en organiseert bewustwordingsacties. De groep haalt de studies naar de gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen in kaart en dit was er één van. Er werd een oplossing voor geformuleerd, maar die werd, volgens de actiegroep, niet goed overwogen. Het plan is volgens hen niet bedacht vanuit fietsers, maar vanuit automobilisten. Er werd volgens hen een praktische beslissing gemaakt, met oog op doorstroming, niet met het oog op veiligheid. In het voorjaar van 2019 zou de heraanleg erdoor komen, hier werd 300.000 euro voor vrijgemaakt, maar Struikelpunt is niet zo gelukkig met de plannen. Struikelpunt ijvert voor een veilige aanpassing van het kruispunt en de baan in het algemeen met aandacht voor de zwakke weggebruikers. Ze vinden een globaal plan met oplossingen belangrijk. Hun ideale oplossing zijn wegen voor zwakke weggebruikers die gescheiden zijn van de wegen voor ander vervoer. Het fietsroutenetwerk vindt de groep een recreatieve en geen snelle verbinding. Ook moet er volgens hen meer aandacht en investeringen komen in het openbaar vervoer.