Carlo Dilissen - zaakvoerder Dilissen Logistics

Meer overheidssteun voor alternatief goederentransport Carlo Dilissen is CEO van het transportbedrijf Dilissen Logistics en komt dagelijks in contact met de Noord-Zuidverbinding. De N74 wordt door Dilissen Logistics hoofdzakelijk gebruikt voor transport richting Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Italië, etc en de firma Echo in Houthalen. Het transport richting Antwerpen verloopt via de N71 richting Geel. Richting Noord-Duitsland verloopt het transport via Eindhoven om zo via Venlo de grens over te steken. “Alternatieve routes betekenen op dit moment een te grote omweg en zijn daardoor economisch onverantwoord”, zegt Carlo. Het bedrijf heeft een spooraansluiting voor de deur en wil in de toekomst de spoorverbinding maximaal benutten richting de haven van Antwerpen, om op die manier het fileprobleem en de CO2-uitstoot te reduceren. Op dit moment is de kost te hoog ten opzichte van het wegtransport. Carlo hoopt op een hogere tussenkomst van Europa of de federale overheid om dat transport op korte termijn aantrekkelijker te maken. Ook transport over water is op termijn een duurzaam alternatief voor het bedrijf. Echter, op dit moment is de sluis van het kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte van de Blauwe Kei te klein. Op termijn dient hiervoor een nieuwe sluis gebouwd te worden. Voor Carlo is het milieu belangrijk, toch zullen er keuzes gemaakt moeten maken. Files en CO2-uitstoot zijn ook niet milieuvriendelijk. Carlo is eerder voorstander om een aantal bomen te kappen zodat een vlotte doorstroming van het verkeer ontstaat.