Luc Melotte - Bewoner en schepen van mobiliteit Houthalen-Helchteren

Voltallig schepencollege samen voor definitief tracé

Luc is geboren inwoner van Houthalen-Helchteren en schepen van mobiliteit. Hij heeft de geschiedenis van de Noord-Zuidverbinding als bewoner, ex-ambtenaar en ex-politieagent op de voet gevolgd en doet dat nu nog steeds in zijn rol als schepen van mobiliteit. Het voltallige gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren tekende een charter om tegen 2021 samen te werken aan een haalbaarheidsstudie voor een definitief tracé rond de Noord-Zuid. In dat project vindt schepen Melotte het noodzakelijk dat alle mogelijke pistes herbekeken worden. Er liggen verschillende voorstellen op tafel die de situatie alvast kunnen verbeteren zoals een oprit vanuit Centrum-Zuid naar de autostrade, nu is er enkel een afrit. Hij hoopt alvast dat de uiteindelijke beslissing het centrum van Houthalen-Helchteren weer zal verenigen. Daarvoor zijn er plannen met tunnels voor voetgangers die onder de Grote Baan doorlopen en die verkeer van oost naar west moeten verbinden door middel van een verzonken plein om het centrum aantrekkelijker te maken om zo de stijgende leegstand in het centrum om te keren.