Willy Miermans - Professor Emeritus, gespecialiseerd in mobiliteit en stadsvernieuwing

Verkeer en ruimte in één beweging

Professor Willy Miermans is in zijn job bezig met verkeer, mobiliteit, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing etc. Als Maaslander en professor volgt hij de ontwikkelingen van de verbindingswegen, waaronder de Noord-Zuidverbinding, al decennia lang. Volgens Willy moeten we afstappen van een “volgend beleid” denken. Dat beleid stamt uit de jaren ‘60 waar men ervan uitgaat dat men bij meer auto’s meer infrastructuur moeten bouwen. Zo is het noodzakelijk om verkeer en ruimte in één beweging te bekijken, maar ook om de verbinding in de volledige stadsontwikkeling van Hasselt te betrekken. Het aanpassingsbeleid moet breder gezien worden dan de verbinding alleen, stelt Miermans. De steenwegen moeten opnieuw de functie van verbindingsweg krijgen in plaats van de historische gegroeide centrumfunctie die ze vandaag vervullen. Wonen zou volgens Miermans zoveel mogelijk onttrokken moeten worden van de verbinding. Men moet opnieuw zorgen voor een vlotte doorgang door middel van homogene snelheden, minder kruispunten, slimme lichten, een efficiënt en duurzaam openbaar vervoersplan met een snelle tramverbinding en betere fietsinfrastructuren. Volgens de professor zijn noch omleidingswegen, noch tunnels goede oplossingen. Men kan perfect een duurzame verbinding aanleggen op het bestaande tracé.