Esen Käse - Medewerkster Taxistop

Mobiliteit is een mentaliteit

Esen Käse is geboren en getogen in de nabijheid van de Noord-Zuid verbinding en is medewerker bij non-profitorganisatie Taxistop, dat focust op meer doen met de middelen die je hebt. Taxistop bekijkt hoe mobiliteit duurzamer, innovatiever en inclusiever kan zijn. Het wil werken aan een shift van mobiliteit als een persoonlijk bezit naar mobiliteit als een dienst die we ons kunnen aanschaffen. Ze stimuleren diensten als mobipunten en carpool.be, ook rond de Noord-Zuidverbinding. Esen werkt binnen Taxistop aan het artforum-project “Youth for Transport” dat jongeren over heel Vlaanderen samenbrengt met creatieve start-ups om innovatieve ideeën rond duurzame mobiliteit in kaart te brengen en zo op lange termijn een sterker ecosysteem te creëren. Daarnaast staat ze ook in voor een project rond inclusiviteit, dat het publiek transport meer toegankelijk moet maken voor minder mobiele ouderen, werkzoekenden, mensen met een taalbarrière of met een of laag inkomen. Als voorbeeld haalt ze haar moeder aan die erg intelligent en sterk is, maar nooit de mogelijkheid kreeg om zich volledig te ontwikkelen op vlak van onderwijs en het beheersen van de Nederlandse taal. Ze heeft geen rijbewijs, ze is ziek en dus letterlijk fysiek minder mobiel. Ze merkt dat haar moeder daardoor minder toegang heeft tot het openbaar vervoer omdat de drempel (letterlijk) te hoog is. Esen vindt het belangrijk dat er een mentaliteitswijziging komt, die maakt dat iedereen toegang krijgt tot het openbaar vervoer. Ook voor de Noord-Zuidproblematiek is volgens Esen een mentaliteitswijziging van onderuit aan de orde. Ze gelooft niet in een systeem van straffen en belonen.