Wim Verstraeten - Uitbater Carrefour Houthalen-Centrum

Een globale visie voor Houthalen-Centrum

Wim is sinds negen jaar zaakvoerder van de Carrefour Market in het centrum van Houthalen. Volgens Wim is er een duidelijke, logische, globale visie nodig op vlak van de mobiliteitsproblematiek die veroorzaakt wordt door de strategische en centrale ligging van Houthalen-centrum in Limburg ten opzichte van de grote verkeersassen. Hij ziet dat er veel aandacht besteedt wordt aan de Noord-Zuid-as, maar ziet ook dat de Oost-West-as eveneens gebukt gaat onder dezelfde problemen. Hij is blij dat er nu naar het groter geheel wordt gekeken. Hij vraagt vooral aandacht voor de parkeerproblematiek in het centrum die er onder andere voor zorgt dat zijn parking gebruikt wordt als carpoolparking en die dus al voor tweederde vol staat voor de winkel opent. Daardoor moeten zijn klanten vaak rondrijden in het centrum om parking te vinden waardoor ze uiteindelijk weg blijven uit zijn winkel en uit het centrum bij uitbreiding. Mensen komen soms tot twee keer per dag met de wagen winkelen waar Wim vroeger zag dat klanten één keer per week hun boodschappen deden, ook dat zorgt voor extra drukte in het centrum. Toch vindt hij betalend parkeren geen goed idee, hij ziet het gratis parkeerbeleid van Houthalen centrum net als een troef. Ook ondergronds parkeren zorgt volgens cijfers voor een omzetdaling van 20% bij de handelaars, weet Wim. Noël is uitbater van Taverne Lafayette en is het eens met zijn collega. Hij ziet dat het openbaar vervoer vlot gaat omwille van de busstroken die zijn aangelegd in het centrum. Maar het openbaar vervoer nemen is volgens beide mannen moeilijk haalbaar om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Over de leefbaarheid, de verloedering, leegstand, de doodse avonden in het centrum, … vinden Wim en Noël dat Houthalen-centrum geen uitzondering is op steden zoals in Hasselt. Houthalen bruist overdag, maar ‘s avonds trekt de drukte weg. Een studie wees volgens Wim uit dat Houthalen ook niet de slechtste van de klas is op het vlak van leegstand. Noël benadrukt dat er met betrekking tot de infrastructuur ook rekening moet gehouden worden met de verouderende bevolking. De toekomstplannen van Houthalen worden volgens hen gehypothekeerd omdat ze on hold staan in het kader van het Noord-Zuidverhaal. Toch gelooft Wim in een aantal winsten op korte termijn die compatibel zijn met een mobiliteitsverhaal op grotere schaal.