Santi Foodbar (Valentino Parra Merola, zaakvoerder)

Passage nodig voor de handel

Valentino woont al 30 jaar in Houthalen, zijn vader is eigenaar van Santi Foodbar in Houthalen. Hij gebruikt de Noord-Zuid zo weinig mogelijk en gebruikt sluipwegen om hem te vermijden. Als hij de baan occasioneel richting Eindhoven neemt staat hij naar eigen zeggen onherroepelijk vast. Richting Hasselt ervaart hij geen probleem. De problematiek op het kruispunt aan de McDonalds wijt hij aan het feit dat iedereen op het industrieterrein op hetzelfde uur gedaan heeft met werken. Het centrum van Houthalen is volgens Valentino veel te druk, al is dat volgens hem een mes dat aan twee kanten snijdt. Passage is immers altijd goed voor de handel, vindt hij. Daarom is Valentino geen voorstander van de tunnel onder het centrum van Houthalen. Hij vreest dat de handel en horeca in het centrum zullen verloederen omdat enkel nog het lokale verkeer zich bovengronds zal verplaatsen en de handel het doorgaand verkeer zal missen. Hij is voorstander van flexibeler en makkelijker verkeer, al heeft hij geen oplossing voorhanden hoe dat bereikt kan worden.