Katelijne Ulenaers - diensthoofd samenleving Hechtel - Eksel

Uitbouw van het openbaar vervoer Als diensthoofd samenleving voelt Katelijne dat de behoefte aan een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk op de Noord-Zuidverbinding groot is. Geboren en getogen in Hechtel-Eksel maakte ze de hele geschiedenis van dichtbij mee en speelde in de plassen van de putten als restant van de bouw van de bruggen, die er lange tijd gelegen hebben zonder vervolg. Ook voor haar persoonlijk is de verbinding een pijnpunt. De inwoners van haar gemeente hebben de meeste klachten, met betrekking tot de leefbaarheid, over de geluidsoverlast. De geluidswerende wanden blijken niet voldoende en verstoren het landschap. Katelijne is ongerust over de luchtkwaliteit rond het kruispunt in Helchteren en het zwerfvuil dat zich opstapelt in de bermen. Het vergroenen en natuurlijk inrichten van de bermen zouden al een stap in de goede richting zijn. Het evenwicht met de natuurwaarden moet volgens Katelijne haalbaar zijn. Een goed uitgebouwd openbaar vervoer netwerk vindt Katelijne noodzakelijk, vooral voor jongeren. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat ze met het openbaar vervoer op school kunnen geraken. Nu is de bus nemen nog te vaak een obstakel omdat ze overvol zitten of te laat komen. In Eksel is de verbinding daarnaast minder goed dan in Hechtel omdat de sneldienst vanuit Lommel in Hechtel stopt. Voor ouderen is het dan weer belangrijk dat het openbaar vervoer vlotter en regelmatiger is, vroeg en laat genoeg, veilig met goed verlichte bushaltes. Ook de ziekenhuizen moeten beter bereikbaar zijn. Voor armen is de betaalbaarheid en bereikbaarheid erg belangrijk, merkt Katelijne. Mensen staan volgens Katelijne steeds meer open voor het openbaar vervoer, zeker nu de klimaatproblematiek gevoeliger ligt. Een sneltram vindt ze duurzaam en beter dan de bus, want die staat tenslotte ook vast in het verkeer. Ook een beter uitgebouwde fietsinfrastructuur vindt ze nodig.