Kris Asnong - directrice Greenville

Kijken naar de toekomst van mobiliteit Kris is sinds september 2016 directeur van Greenville, één van de 9 incubatoren in de provincie Limburg, gevestigd in Houthalen-Helchteren en gefocust op cleantech. Kris gebruikt de Noord-Zuidverbinding vooral met de auto omdat er geen interessante alternatieven zijn. Ze vindt de weg lelijk, vervelend en moeizaam. In haar job gebruikt Kris de verbinding verschillende keren per dag. De moeilijkste punten liggen volgens haar ter hoogte van de Banneuxwijk en in Houthalen. De rest gaat voor haar relatief vlot. Kris probeert afspraken te vermijden op de piekmomenten zodat klanten niet terechtkomen in de vervelende knoop. Voor haar voormalige job nam ze vaker de fiets, maar dat bleek hopeloos op een baan die ingesteld is op gemotoriseerd vervoer. Ze vindt het onmogelijk om zich met de fiets te verplaatsen op een aantrekkelijke en interessante manier. Het fietsroutenetwerk vindt ze mooi, maar niet interessant voor woon-werkverkeer omdat het te veel omwegen maakt. Het positieve aan de Noord-Zuidverbinding vindt Kris dat ze er is en dat het heel veel plaatsen verbindt. We moeten het ook niet altijd negatief bekijken, zegt ze. Hier liggen zodanig veel toeristische troeven in de omgeving dat men de verbinding niet alleen hoeft te bekijken als een drager voor het vrachtverkeer en professioneel transport, maar ook meer als een poort naar de toeristische troeven of als een baan die op een andere manier bepaalde hotspots gaat verbinden. Greenville en de Noord-Zuid Er lopen momenteel geen projecten vanuit Greenville met betrekking tot de Noord-Zuid. Ze geeft wel aan een aantal interessante bedrijven in huis te hebben die hieraan kunnen bijdragen. Zo heeft Greenville een aanzuigeffect van bedrijven die met mobiliteit bezig zijn. The new drive, City-D en het strategische communicatiebureau “I-line” zijn mogelijke interessante partijen. Blik vooruit In het openbaar vervoer zitten er volgens Kris veel winsten en mogelijkheden. De hele Noord-Zuidas ligt ongunstif ten opzichte van de trein. Ook valt op dat de snelbus van Hasselt naar Lommel op verschillende plaatsen stopt, maar niet in Houthalen-Helchteren. Greenville probeerde hier iets aan te doen, maar stuitte op een bureaucratische machine die hen deed afzien van hun aanvraag. Kris houdt graag een blik op de toekomst en op hoe mobiliteit er binnen vijf jaar uitziet. Ze vermoedt dat we dan kijken naar de autonome auto, taxi of shuttle en vindt dat we moeten kijken naar de situatie waar we dan in terecht komen. Ze vindt het Noord-Zuidtraject ideaal om als pilootproject voor autonoom rijden te fungeren. Wat betreft het bedrijfsleven en transport kan ze zich voorstellen dat het transport kan toenemen de komende jaren. Tegelijkertijd kan ze zich ook voorstellen dat door digitalisering transport juist zal afnemen en dat men veel lokaler gaat werken en men daar misschien bepaalde plekken kan afbakenen waar men heel customized kan werken en waar dan minder transport bij komt kijken. Kris ziet vooral heil in een focus op de toekomst van mobiliteit op langere termijn en om op korte termijn in te zetten op quick wins die het openbaar vervoer en de fiets vergemakkelijken.