Bahattin Ko├žak - Leerkracht Islam en actief in verenigingen (Plan B, WIDL/UMB)

Visie op generaties

Bahattin is Islamleerkracht, voorzitter van de De Vereniging voor Belgisch-Turkse Vriendschap (Beltud) en vrijwilliger bij onder andere Plan B en WIDL/UMB. Bahattin ziet een hele grote klemtoon op de mijnstreek als gemeenschap. De band tussen de verschillende mijngemeenten is groot en daarbinnen is de Noord-Zuidverbinding als obstakel heel relatief, merkt hij. Volgens hem wegen de nadelen ervan op geen enkele manier op tegen de voordelen van het leven in een grote gemeenschap. Hij maakt daarin de vergelijking tussen de uitdaging die de ramadan is voor het christelijk geloof is en hoe er gekeken wordt naar de 2de en 3de generatie Belgische Turken en hoe die generatie op zijn beurt de prioriteiten in de mijnstreek zien, die misschien niet bij de Noord-Zuidverbinding liggen. Het idee dat allochtonen de fiets niet nemen omwille van een ingebakken cultuurverschil weerlegt Bahattin graag. Hij en zijn gezin fietsen, net als alle middenklassegezinnen, graag in het groen. In de jaren 1960-1970 reden de Turken in de mijnstreek overigens ook met de fiets van en naar het werk, weet hij. Hij ziet de verschillen tussen wie een migratieachtergrond heeft en er geen heeft stilaan wegebben.