Annelies Thoelen - Hoofd programmatie bij Z33, voormalig UHasselt-onderzoekster allochtoon ondernemerschap

Braindrain

Annelies heeft een achtergrond in onderzoek naar allochtoon ondernemerschap en bekijkt de Noord-Zuidproblematiek vanuit haar ervaring. Ze beklemtoont dat identiteit, volgens haar bevindingen met mensen met een migratieachtergrond, hybride is. De identiteit van mensen met een migratieachtergrond die in de mijnstreek wonen is niet zomaar Turks-Belgisch of Marokkaans-Belgisch (of –Vlaams) is, maar minstens Anatolisch-Limburgs of Berbers-Limburgs. De mijnstreek en dus ook een stuk van de regio rond de Noord-Zuid is een regio van ‘landelijke’ immigranten, die neergestreken zijn in een eerder landelijk gebied en die hier een soort stad maken, ziet ze. Ze merkt dat nieuwkomers de neiging hebben om elk eigen gemeenschappen te creëren die gelijkaardig zijn aan elkaar binnen de regio, die elk gelijkaardige activiteiten organiseren en daarbinnen mensen uit de eigen gemeenschap tewerkstellen. Annelies ziet een mogelijke braindrain uit Noord-Limburg als één van de redenen om de problematiek rond de Noord-Zuidverbinding prioritair te maken. Die braindrain is ook van toepassing op de 2de en 3de generatie nieuwkomers, zegt Annelies. Sociaal-economische uitdagingen kennen, volgens haar, geen grenzen tussen mensen of etnische groepen. De traditionele klassenverschillen zullen het uiteindelijk overnemen van de verschillen in etniciteit, denkt Annelies. Ze ziet het, omwille van de moeilijke structuur van de mijnstreek, moeilijk om sociaal-economische uitdagingen te overwinnen vanuit enkel de mensen, er is volgens haar een sterke structuur nodig. Om mensen met een migratieachtergrond te mobiliseren in een platform zijn thema’s als familie, gezin, kinderen, moeders, scholen, speeltuinen, kinderverzorging, kinderopvang, … dankbaar, denkt Annelies.