Gerard Aerts - Sociaal pedagoog en bezieler van vzw L.A.C.H.

Leren uit samenwerken

Gerard is geboren in de Stationsstraat in Houthalen-Helchteren en woont nu in Meulenberg. Hij richtte samen met zijn vrouw de Liga ter Activering van Creativiteit en Humor (L.A.C.H.) op en daarbinnen het initiatief ‘De Goei Wei’. Dat is een leerplatform, een openlucht werkplaats, die draait om samenleven en -werken, sociale vaardigheden, … De deelnemers worden gestimuleerd om eigen leerprocessen op te zetten, zelf een productieproces te creëren met objecten uit de natuur, met of zonder eindproduct. Het doel is om de interacties die er ontstaan te projecteren op de buurt en hoe ze de maatschappij mee kunnen helpen veranderen. Het werk is belangrijk om de diversiteit in mensen, omgevingen, situaties rond de Noord-Zuidverbinding te stimuleren door samenwerking. Meulenberg Volgens Gerard benadrukt de Noord-Zuidverbinding de tegenstelling tussen oost en west. Hij ziet een verschil tussen het rijke westen dat dankzij het station floreerde en het arme oosten waar hij sociale achterstand en kansarmoede ziet. Gerard is vooral begaan met de wijk Meulenberg waarin hij twee kernen rond de twee moskeeën ziet. Die vormen volgens hem echter geen gemeenschap. De gemeenschapsvorming wordt zijns inziens bemoeilijkt door de grote interculturele verschillen, niet alleen tussen de verschillende culturen maar ook binnen de culturen en generaties onderling. Met ‘De Goei Wei’ wil Gerard de verschillende groepen samenbrengen en werken aan een draagvlak, ook binnen de gemeente. Nota De organisatie overhandigde een nota aan de burgemeester en het gemeentebestuur, met de naam LAB (lokaal algemeen belang), die steunt op het SOFIE-principe: Steunpunten en ontmoetingsplaatsen, Ondernemerschap, Financieel investeringsplan, Initiatieven die het samenleven bevorderen, Energieke velden en heilzame leeftuinen als kloppend hart. De nota vraagt om top-down en bottom-up samen te werken aan één wijkproject met het gemeentebestuur om te bekijken wat er op korte termijn kan ondernomen worden op vlak de ontwikkeling van wonen, werken, mobiliteit, gezondheidszorg, onderwijs en educatie en vrije tijd binnen de wijk. De nota vraagt een financieel en structureel totaalplan op lange termijn en stappen op korte termijn, opgesteld door de gemeente en een bewonerscollectief. Gerard ziet daarin ook een grote rol weggelegd voor de scholen en de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Groene piloot Meulenberg zou volgens Gerard een ideale pilootwijk kunnen zijn waar nieuwe communicatietechnieken worden toegepast, de levendige en dynamischer lokale handel kunnen daar een grote rol in spelen, zegt hij. De wijk heeft er nood aan want gaat nu gebukt onder kansarmoede en dat weegt op de wijk en de (mentale) gezondheid van zijn inwoners. Meulenberg heeft ook een groot groen potentieel waarbinnen Meulenberg letterlijk kan floreren met bijvoorbeeld moestuinen, parken, speeltuinen, … waar er plaats is voor ontmoetingen, mobiliteit, … maar maar waar ook aandacht is voor groene energie, aangepaste en gedifferentieerde woningen, isolatie, … Qua mobiliteit moet er een fietscultuur groeien die de auto als statussymbool overklast. Een fietsroute zonder verkeerslichten richting het centrum zou daarin een goede eerste stap zijn.