Mieke Desplenter - zaakvoerster brouwerij 'De Dool'