Kempisch Tehuis (Stefanie Gielen, directeur)

Sociaal wonen

Stefanie staat als directeur van een sociale woonmaatschappij voor grote uitdagingen en aandachtspunten op vlak van (sociaal) wonen naar de toekomst toe. Ze ondervindt dat woonuitbreidingsgebieden moeilijker zijn aan te snijden voor sociale woningmaatschappijen. De concurrentie op de vastgoedmarkt is immers groot en de sociale woningprojecten zijn niet meer winstgevend omdat de huur de kosten niet volledig dekt, merkt ze. Woningmaatschappijen moeten kijken naar verdichting, nieuwe woningtypes en socialen mixen om de veranderende maatschappij het hoofd te bieden. Ze ziet vooral kansen in de gebieden die reeds in handen zijn van de maatschappij en die efficiënter kunnen benut worden. De Standaard is op dat vlak een voorbeeldwijk. Daar en in 3 andere wijken wordt, onder andere, momenteel onderzoek gevoerd, vanuit de provincie, door een architecte en antropologe, rond de veranderende woonnoden. Maar ook de gemeente Houthalen-Helchteren, Kempisch Tehuis en uHasselt onderzoeken volop mogelijkheden met De Standaard als testcase. Kempisch Tehuis er zou graag een renovatie zien van de 260 wooneenheden zonder het verhogen van de footprint. Men kijkt daarvoor naar andere woningtypes die passen binnen de moderne woonbehoeften. Ook buurthuis het Schanshof moet daarin een centralere rol krijgen, als kloppend hart van de wijk, voor alle leeftijdsgroepen. Wijk “De Standaard” kampt met grote onzekerheid over de toekomst en de plannen van de gemeente Houthalen-Helchteren in de wijk. Komt er een tram- of treinhalte? Wordt het de locatie van een autoverbinding? De stad zet liever in op het verdichten van haar kernen en daar hoort De Standaard volgens Stefanie niet bij, waardoor De Standaard in onzekerheid blijft. Voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van sociale wijken werkt Kempisch Tehuis aan collectieve en geclusterde parkings, deelauto’s, goed uitgebouwde overdekte en afsluitbare fietsenstallingen/en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Er is ook aandacht voor een zachte en veilige weg naar school, een zachte en harde ontsluiting, ook richting de bushalte. Ze hoopt duurzaamheid te kunnen brengen in de wijken. Zo zijn de eerste gasloze projecten in de ontwerpfase, die zijn tot nu goedkoper dan warmtepompen en ook met zonnepanelen zijn er reeds projecten. Er wordt voor nieuwbouw gehouden aan de BEN 30-norm en voor renovaties aan het principe van de E60-woning. Cohousing ziet Stefanie al nuttig in bijvoorbeeld beschut wonen of in gemeenschappelijke privétuinen maar ziet nog weinig vraag in de reguliere markt.