Célien Convents

Verhaal Fietsbrug: Een fietsbrug voor recreatief gebruik

Volgens Célien is de Kievitwijk een wijk waar de mensen goed overeenkomen met elkaar. Het vormt eigenlijk een kleine gemeenschap die eigenlijk op zich leeft. Daarnaast ligt de wijk ook aan de ‘juiste kant’ van de baan. Voor de meeste essentiële activiteiten moet de baan niet overgestoken worden. De oversteekbaarheid van de weg is volgens haar zeker een uitdaging voor de wijk. Zeker omdat ze zo ver van het kruispunt en de verkeerslichten af ligt. Célien verplaatst zich vooral met de fiets, maar gebruikt hiervoor de fietssnelweg niet. Ze haalt aan dat de fietssnelweg aangenamer en veiliger is, maar dat dit ook voor de meeste mensen een omweg vormt. Daarom wordt binnendoor rijden over het centrum vaak verkozen boven de fietssnelweg. Ze stelt opeenvolgend ook dat de fietsbrug enkel een grote meerwaarde zou hebben voor recreatieve fietsgebruikers, wielrenners, mensen die op zonnige dagen een fietstocht maken. In dat opzicht stelt ze dat een fietsbrug zowel voor voetgangers als fietsers toegankelijk moet zijn, zodat beide partijen op een veilige manier kunnen oversteken. Ten slotte haalt ze het kruispunt in Helchteren Centrum aan, dat ook een zeer onveilig punt vormt op haar dagelijkse routes. Ze stelt dat de manuele regeling van de verkeerslichten gevaarlijk is, omdat lichten te dicht bij de weg staan, en dat oversteken altijd een risicovolle actie is op het kruispunt.