Anoniem Koolmijnlaan 5 - Bewoonster Koolmijnlaan

Deze persoon woont op de Koolmijnlaan en haalt het enorme geluidsoverlast aan. Ze snapt niet hoe het mogelijk is dat er over al die jaren zo veel geluidsoverlast kan zijn zonder dat er controles plaatsvinden. Verder haalt ze ook de vluchtheuvels aan, die deze geluidsoverlast alleen maar groter maken. Mensen vertragen voor de vluchtheuvel en trekken daarna weer op. Dat produceert veel geluid, stelt ze. Zelf maakt ze vooral gebruik van de auto. Ze stelt dat parkeren op de Koolmijnlaan niet altijd gemakkelijk is, zeker niet voor bezoekers. Ze hoopt dan ook dat toekomstige ingrepen niet maken dat er nog minder parkeerplaats beschikbaar is. Daarom vindt ze het geen goed idee dat de mogelijkheid om langs de baan te parkeren weggenomen zou worden. Zeker aan de horeca - en handelszaken vindt ze parking heel belangrijk. Ze vindt het belangrijk dat er ontmoetingsplaatsen komen en dat de verlaten gebieden, zoals Meulenberg en de parking langs De Vloot, heropgewaardeerd worden. Daarom stelt ze dat het zeker mooi zou zijn om een speeltuin te integreren in of rond de oude kerk van Meulenberg. Er wonen volgens haar veel kansarme gezinnen daar, die niet de mogelijkheid hebben ver weg te gaan. Een speeltuin als ontmoetingsplaats zou de buurt ten goede komen. Ook stelt ze dat het aangenaam kan zijn om de parking langs De Vloot aan te kleden met bankjes en wat groen, dat het aangenaam is om er te verblijven. Ze stelt wel dat er na sluitingsuur voldoende controle moet zijn in de omgeving. Ze vreest dat hangjongeren dan wel eens voor overlast zouden kunnen zorgen. Éénrichtingsverkeer op de Koolmijnlaan stelt ze ook in vraag. Mensen zouden in dat geval helemaal moeten omrijden via de Grote Baan, richting Hasselt en dan 180° draaien. Dat ziet ze als een toekomstig probleem. Ze snapt wel dat de ruimte nodig is voor fietspaden, maar vraagt zich af of er wel zo veel gefietst wordt in de omgeving. Naar haar gevoel gebruiken de bewoners van de Koolmijnlaan liever de auto. Al bij al ziet ze een groenere, geluidsvrije Koolmijnlaan wel zitten. Ze benadrukt wel dat ze graag overal voldoende parking ziet en dat er voldoende controle moet komen op hangjongeren en criminaliteit in de omgeving.