Anoniem Koolmijnlaan 6 - Bewoner Souwstraat

Een propere en aangename woonstraat

Deze bewoner van de Souwstraat haalt aan dat het wonen op de Souwstraat niet altijd veilig is. Er komen zeer veel auto’s voorbij, heel veel sluipverkeer. Dat zou volgens hem vermeden kunnen worden door het plaatsen van verzinkbare paaltjes, als afsluiting, zodat enkel de bewoners van de straat nog optimaal de straat kunnen gebruiken. De nieuwe visie voor de Koolmijnlaan ziet deze persoon helemaal zitten. Meer groen, minder afval, kleinschalige pleintjes aan de handelszaken… Dit alles maakt de Koolmijnlaan aangenamer en veiliger voor fietsers en voetgangers. Nu probeert hij de Koolmijnlaan zo veel mogelijk te vermijden, omdat het er onveilig is. Vergroening ziet hij ook wel zitten, maar hij hoopt dat de gemeente het dan ook groen houdt. Hij legde vorig jaar nog klinkers voor zijn woning, omdat het groen dat er eerder lag altijd slecht onderhouden werd. De geclusterde parkings zijn zeker een goede oplossing voor het parkingprobleem op de Koolmijnlaan, volgens hem. Dan moeten er wel voldoende parkings voorzien worden. De Koolmijnlaan is een lange baan, dus één parking zal niet volstaan. Om de Koolmijnlaan aangenamer te maken, haalt hij een speeltuin aan, aan De Vloot en op andere plaatsen in de omgeving. Vroeger was er een speeltuin op elke mogelijke locatie in de wijk, nu is dat niet meer.