CONCEPTS

API

Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een compu...

Lees meer