EVENTS

 • Dag van de Buren

  2019-05-24

  Buurtbewoners konden tijdens de dag van de buren vragen stellen of suggesties doen voor de proefopstelling. Ze konden ook aangeven welke rol ze kunnen/willen opnemen in het meetplan/traject.

 • Werkmoment 5 (Heilig-Hartwijk)

  2019-04-23

  Twee tafels (met veel volk) waar de twee scenario's worden nagebouwd en besproken. Aan een andere tafel werd gemaakt aan de opmaak van een meetplan (wat moet er waar gemeten worden, hoe meten en wie helpt meten?)

 • Werkmoment 4 (Heilig-Hartwijk)

  2019-03-19

 • Werkmoment 3 (Heilig-Hartwijk)

  2019-02-19

  Scenario's evalueren en kiezen van een voorkeursscenario

 • Werkmoment 2 (Heilig-Hartwijk)

  2019-01-15

  Aanvullen van projecten kaart Tekenen van dagelijkse routines Ontwikkelen van voorstellen, wisselen van tafel, plenair terugkoppelen

 • Godsheide - Werkmoment 8

  2018-12-07

  Op het tweede toonmoment tonen de werkgroepen de engagementen die zij uitgewerkt hebben (voor de Kiezelstraat, het fietspad, de tuikabelbrug en het dorpspark) en presenteren we 3 varianten voor het dorpscentrum. De gesprekken zijn intens en constructief. Samen zoeken we naar oplossingen voor de huidige parkeerdruk, de onveilige verkeerssituatie, het bewaren van de identiteit van Godsheide, ...

 • Werkmoment 1 (Heilig-Hartwijk)

  2018-11-13

  werken in groepen volgens thema's projecten aanvullen problemen en potenties slogan voor de wijk

 • Crossover studio WAW: HHwijk

  2018-10-15

 • Godsheide - Werkmoment 7

  2018-10-15

  De trekkers van de werkgroepen komen (samen met een aantal handelaars) samen in het jeugdhuis om een reeks varianten te bespreken voor de heraanleg van het dorpscentrum. In een periode van 3 tot 5 jaar zal de Kiezelstraat immers opengebroken worden omdat de riolering vernieuwd moet worden. De werkgroepen zien deze interventie als een kans om het volledige centrum te herdenken en opnieuw aan te leggen. Tijdens het werkmoment wordt besloten om 3 varianten uit te werken (een groen centrum, een verhard centrum en een tussenvorm) en deze aan medebewoners voor te leggen op 7 december.

 • Infomarkt Heilig-Hartwijk

  2018-09-27

 • Godsheide - Werkmoment 6

  2018-09-17

  Op 17 september kwamen de werkgroepen samen in het jeugdhuis om een eerste versie van de vijf nieuwe engagementen te bespreken: vier engagementen voor elke werkgroep én één engagement voor het dorpscentrum. Per engagement bespraken we de centrale waarden achter elk engagement, de voorstellen die in de loop van het traject geformuleerd zijn, en concrete actiepunten op korte, middellange en lange termijn. Op 15 oktober komen we opnieuw samen. Daarna organiseren we een nieuw toonmoment.

 • Startvergadering HHwijk

  2018-08-27

  Bespreken van de aanpak van het participatietraject in de wijk. Voorstel om te werken met subgroepen (geografisch (wijkdeel), type gebruiker (kind, sociaal kwetsbare, passant, handelaar) of thematisch (groen, wonen, voorzieningen). Vormt basis voor verdere proces. Door de indeling naar verschillende subgroepen, wordt er al een eerste waardekader gehanteerd, ook al is het nog maar weinig concreet. Materiaal: verslag

 • Godsheide - Toonmoment

  2018-04-20

  Op vrijdag 20 april presenteren alle werkgroepen het resultaat van maandenlang wandelen, tekenen en rekenen aan fietspaden, straatprofielen, bruggen en ontmoetingsruimtes. Via een wandelroute kan je tussen 17 en 19 uur een aantal van deze resultaten uitproberen. Bovenstaande kaart toont de route en de locatie van deze opstellingen. Om 19 uur verzamelen de werkgroepen in het ontmoetingscentrum (Kiezelstraat 118) om het verdere verloop van het participatietraject te bespreken. Iedereen is welkom. Enkele lokale verenigingen zullen een hapje en drankje aanbieden (tegen een democratische prijs). Wandel dus op vrijdag 20 april zeker mee en ontdek de mogelijke toekomst van Godsheide!

 • Fietsbaar Godsheide - Werkmoment 3

  2018-03-10

  Op 10 maart wandelt de werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ door struiken en gras, achter woningen en door de golf. Ze volgen het toekomstig tracé van het fietspad. Onderweg bespreken ze hoe dit fietspad het beste zou aansluiten op de Kiezelstraat en op de fietssnelweg langs het kanaal. Ze overleggen hoe ze het fietspad veilig kunnen houden (ook s'nachts), met voldoende breedte, goede verlichting en het verwijderen van struiken. Op 20 april zal de werkgroep deze wandeling opnieuw maken. Iedereen is welkom om hen te vergezellen.

 • Fietsbaar Godsheide - Werkmoment 2

  2018-01-18

  Het overleg rond fietsbaar Godsheide vond plaats op de Golf op 18.1 om 19u30. We kwamen tot actiepunten 1. een wenskaart over de grotere verbindingen die Godsheide fietsveilig maken, 2. inzetten op knelpunten via kleine acties (zoals een crowdfunding), 3. nadenken over de fietsvriendelijkheid van de Kiezelstraat en 4. een pilootproject lanceren rond onze gedroomde fietsverbinding (prallel met Kiezelstraat). Wie mee wil denken mag op 10/3 om 10u tot max 12u mee verzamelen op de Golf voor een wandeling en een brainstorm rond de eerste versie van de wenskaart.

 • Fietsbaar Godsheide - Werkmoment 1

  2017-12-14

  Aan de werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ namen volgende enthousiastelingen deel: Maarten De Schepper (dienst Mobiliteit), Christophe Bielen (golf hasselt), Kenneth Michiels (golf hasselt), Jan Nijsen (Unie Godsheide), An Strick, Joris Gillis, Sandra Coenjaerts, Karel Tilkin, Rudy Vanquaethoven, Eddy Vanheusden, Liesbeth Huybrechts (gespreksleider). Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van de fiets in Godsheide): ouders en kinderen veilig naar school, balans zoeken tussen verkeer en natuur, veilig oversteken Universiteitslaan en fietsnetwerken maken en visualiseren.

 • Godsheide - Werkmoment 1

  2017-12-14

  Deze kaart is een verslag van het eerste werkmoment en geeft weer wat de aanwezige bewoners, ambtenaren, ontwerpers en politici centrale waarden vinden waaraan toekomstige projecten aan moeten voldoen.