EVENTS

 • Dag van de Buren

  2019-05-24

  Buurtbewoners konden tijdens de dag van de buren vragen stellen of suggesties doen voor de proefopstelling. Ze konden ook aangeven welke rol ze kunnen/willen opnemen in het meetplan/traject.

 • Werkmoment 5 (Heilig-Hartwijk)

  2019-04-23

  Twee tafels (met veel volk) waar de twee scenario's worden nagebouwd en besproken. Aan een andere tafel werd gemaakt aan de opmaak van een meetplan (wat moet er waar gemeten worden, hoe meten en wie helpt meten?)

 • Werkmoment 4 (Heilig-Hartwijk)

  2019-03-19

 • Werkmoment 3 (Heilig-Hartwijk)

  2019-02-19

  Scenario's evalueren en kiezen van een voorkeursscenario

 • Werkmoment 2 (Heilig-Hartwijk)

  2019-01-15

  Aanvullen van projecten kaart Tekenen van dagelijkse routines Ontwikkelen van voorstellen, wisselen van tafel, plenair terugkoppelen

 • Werkmoment 1 (Heilig-Hartwijk)

  2018-11-13

  werken in groepen volgens thema's projecten aanvullen problemen en potenties slogan voor de wijk

 • Crossover studio WAW: HHwijk

  2018-10-15

 • Infomarkt Heilig-Hartwijk

  2018-09-27

 • Startvergadering HHwijk

  2018-08-27

  Bespreken van de aanpak van het participatietraject in de wijk. Voorstel om te werken met subgroepen (geografisch (wijkdeel), type gebruiker (kind, sociaal kwetsbare, passant, handelaar) of thematisch (groen, wonen, voorzieningen). Vormt basis voor verdere proces. Door de indeling naar verschillende subgroepen, wordt er al een eerste waardekader gehanteerd, ook al is het nog maar weinig concreet. Materiaal: verslag