EVENTS

 • Incomplete City Workshop

  2018-03-22

  Sinds 2014 bundelen de zeven kolenspoorgemeenten de krachten om samen na te denken over de toekomst van de regio. Z33 en Architectuurwijzer organiseren in het voorjaar van 2017 een ruimtelijk ontwerpspel dat de burgers in deze discussie betrekt. In iedere gemeente wordt er gedurende verschillende workshopsessies een collage gecreëerd. Tijdens een feestelijke kolenspoorpaleo op 7 mei worden de resultaten uit deze workshops met elkaar vergeleken en aan elkaar gekoppeld, zodat één toekomstbeeld voor de regio ontstaat vol inspiratie en ideeën. De Incomplete City Workshop in Genk bevraagt de mogelijkheid van het Kolenspoor dat een productief landschapsbelevingspark doorkruist. Genk wordt gekenmerkt door een landschap waarin natuur en industrie elkaar ontmoeten en afwisselen. Groen en maken gaan dus hand in hand: letterlijk een productief landschap dus. Gedacht vanuit het scenario dat het spoor een traject in gebruik is, luidt dan de vraag wat dit productieve landschapsbelevingspark concreet kan betekenen voor de weggebruiker op het Kolenspoor. Welke verbindingen en objecten in het landschap naast het Kolenspoor trekken de aandacht van de weggebruiker? Wat kan die daarmee maken/beleven? Welke verbindingen en objecten (paden, toegangspoorten etc) moeten we daaraan toevoegen om die interactie interessanter te maken?

 • Event rond voedselstations

  2018-01-20

  Tijdens dit evenement werden projecten en ervaringen rond voedsel uit Genk besproken en gekeken hoe ze ingezet kunnen worden binnen deze voedselstations. Er werd op basis hiervan een semi - fictief werkstation georganiseerd, als visualisatie van het werken van een scenario in de toekomst. Deze voedselstations schikken zich rond het Kolenspoor. Voor het creëren van deze scenario's vertrekt men vanuit bestaand initiatief en kijkt men hoe men dit beter kan uitwerken en hoe dit kan inpassen binnen het groter idee. Hoe worden de verschillende initiatieven op elkaar afgestemd? En hoe worden ze (fysiek en functioneel) verbonden met elkaar?

 • Live Project 2017 - Kolenspoor

  2017-09-23

  Gedurende 2 weken houden studenten architectuur zich bezig met een interventie op het Kolenspoor. Ze nodigden de bewoners van de Nieuw Texas - wijk uit om te komen kijken naar het project en hun mening te geven. Ze bouwen een buurthuis op locatie, in de Nieuw Texas - wijk om mensen er samen te brengen in de wijk. De locatie vormt de toegang van de wijk, maar ligt ook vlak naast een speelplein, het kolenspoor en een wandelpad dat doorheen de wijk ook.

 • Subsidie - aanvraag Park Spoor Genk

  2017-09-11

  Tijdens deze subsidie - aanvraag, werd het gehelen scenario rond het Spoorpark (De Park) volledig besproken met de stakeholders. Hieronder bekijkt men wat het park inhoudt en welke aspecten hierbij komen kijken. Er worden hiervoor meetings georganiseerd met de stakeholders en de resultaten van de meetings worden aangeduid op een kaart.

 • Multiproductief kolenspoor

  2016-12-01

 • Toetsingslabo's 2.0 - Werkstation

  2016-09-05

  Een werk-station is een plek of gebouw waar een specifieke activiteit plaats vindt om een wenselijke verandering in de omgeving te bewerkstelligen door middel van werk. Hier rond werden toetsingslabo's georganiseerd.

 • Toetsingslabo's 2.0 - Voedselstations

  2016-09-05

  De voedselwerkstations hebben de ambitie om typisch Genkse ontmoetingsplekken en trekpleisters te worden rond lerende natuur en voedselprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale dynamieken. Om deze af te toetsen en te ontdekken, werden er toetsingslabo's georganiseerd.

 • Toetsingslabo's 2.0 - Maak - werkstations

  2016-09-05

  Genk is bevolkt met mensen met maak-skills, al worden die vandaag door het gebrek aan werkplekken die dat soort vaardigheden kunnen gebruiken, onderbenut. Hiervoor wil men op zoek naar maak - werkstations. Deze worden afgetoetst in toetsingslabo's.

 • Toetsingslabo's 2.0 - Energie-werkstations

  2016-09-05

  Energie werkstations onderzoeken ‘energie maken’ als een productieve activiteit. De verduurzamingsopgave van de stad Genk wordt hier nauw gekoppeld aan sociale initiatieven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de productieve combinatie tussen veel onderbenutte ruimtes, EnergyVille, scholen, de voetbalwerking van KRC en lokale clubs en de buurtbewoners aan het Kolenspoor in Waterschei en Zwartberg. De winsten hierrond worden afgetoetst in deze toetsingslabo's

 • Slotevenement Kolensporen

  2016-09-01

  Evenement rond het Kolenspoor, georganiseerd in Z33.

 • IABR

  2016-04-01

 • Toetsingslabo's - Recycle - ateliers

  2016-02-24

  Dit toetsingslabo handelt rond het koppelen van kennis en netwerken van kleine en grote projecten rond hergebruik en restmaterialen.

 • Toetsingslabo's - Bouwkampen

  2016-02-24

  Deze toetsingslabo's handelen rond het koppelen van warmtenetten aan bouw - maakprojecten in leegstaande gebouwen.

 • Toetsingslabo's - Foodstations

  2016-02-23

  Deze toetsingslabo's handelen rond het koppelen van tuinieren aan lokale voedselproductie, verkoop en distributie.

 • Toetsingslabo's - Urban Ranches

  2016-02-23

  Dit toetsingslabo handelt rond het koppelen van kennis en netwerken van kleine en grote urban famring projecten.

 • Toetsingslabo's - Vervoering

  2016-02-23

  Dit toetsingslabo handelt rond het koppelen van kennis en netwerken van kleine en grote projecten rond alternatieve transportmodi.

 • Atelier Diepe Geothermie

  2016-01-20

 • Website workshop

  0000-00-00

 • Veldonderzoek Kolenspoor

  0000-00-00

  Van september 2015 tot januari 2016 deden we een veldstudie langs het Kolenspoor. We wandelden het Kolenspoor af samen met de Genkse wijkmanagers en fotografeerden opvallende initiatieven en ruimtelijke mogelijkheden. We deden ook een reeks interventies. We betraden de publieke ruimte met een bakfiets, waarop een mobiel grafisch werkstation staat gemonteerd. Mensen die deel uitmaken van interessante initiatieven langs het Kolenspoor, kunnen dit mobiele werkstation gebruiken om een poster te maken die hun vaardigheden visualiseert. Hiermee maken we een visuele inventaris van (1) de mogelijkheden van de lokale bevolking en (2) lege of onderbenutte ruimtes. Deze inventaris moet alternatieve ruimtelijke toekomsten van het Kolenspoor inspireren.

  https://www.youtube.com/watch?v=VA9ZcdYXb_k&feature=emb_logo