EVENTS

 • Autovrije Zondag

  2019-09-22

  Op zondag 22 september organiseert stad Genk haar allereerste Autovrije Zondag. Zo zet Genk zijn schouders onder de Week van de Mobiliteit die van 16 tot 22 september in heel Vlaanderen georganiseerd wordt. DAM researcher Mela Zuljevic collaborates with the Urban Planning Department of the City of Genk in preparing an intervention related to the past and the future of this street.

 • Live Project 2018 - Stalenstraat - Thor

  2018-09-21

  In het kader van het Live Project (Be)Wegen bouwde onze groep een installatie in de Stalenstraat. Het uiteindelijke bouwwerk is het resultaat van interviews en observaties die we uitvoerde gedurende de periode van het Live Project. Zo kwamen we te weten dat de bewoners en bezoekers van de Stalenstraat zich amper bewust waren van het feit dat er achter de winkelgevels een groot natuurgebied gelegen is. Ook weten weinig mensen hoe dicht Thor en de Stalenstraat eigenlijk bij elkaar liggen. Verder is er een masterplan in ontwikkeling waarin er routes uitgestippeld zijn om beide actoren door het groen met elkaar te verbinden. Met onze interventie willen we de mensen duidelijk maken dat er iets staat te gebeuren in de achtertuin van de Stalenstraat en willen we hierbij de verbinding Stalenstraat-Thor in de verf zetten. Het moet een ontmoetingsplek worden en een startpunt om het gebied op een verrassende manier te ontdekken. In onze installatie geven we bezoekers het idee dat je kan uitkijken over de Stiemervallei, daarnaast installeerden we de BootsBar, een laarzenverhuur om op een ludieke manier mensen te stimuleren het gebied te gaan ontdekken. Bijkomend installeerden we een Mobipunt waarbij verschillende mobiliteitsvormen gecombineerd worden met een integratie van fietsverhuur in het project en waarna de bezoekers hun tocht te voet of met de fiets kunnen verderzetten.

 • Live Project 2018 - Centrum Genk

  2018-09-21

  Tijdens het live project hebben wij gewerkt in het centrum van Genk. Na een aantal interviews en observaties ontdekte we dat de mentale kaart van Genk centrum een beperkt deel van de stad bevat. Wij willen de mensen bewust maken van alle dingen die op wandelafstand te zien zijn in Genk. Op het Stadsplein is er veel beweging. Daarom hebben we beslist om onze interventie hier te plaatsen. Er komen 4 wegen uit op het Stadsplein. Deze 4 wegen zijn de toegangswegen naar wandelroutes rondom het centrum. Voor onze installatie hebben we gekozen voor een 4 -armige trechtervorm. De voorbijgangers kunnen tussen de armen van de installatie naar het centrale punt wandelen. In het centrum van de constructie kan je opnieuw één van de vier uitwegen kiezen. Aan iedere arm vind je een kaart van de wandeling en een QR-code met een filmpje, die de wandeling promoten. De filmpjes en wandelroutes moeten de mensen bewust maken van alle mogelijkheden die je hebt. Verder hebben we ook een ‘Live performance’ gedaan. Hierbij hebben we het probleem van de oversteekplaats van het station naar het centrum aangekaart. Dit deden we door een menselijke ketting te vormen. De ketting maakt een rechte oversteek van het station richting het centrum. Tijdens de performance hebben we het bestaande zebrapad afgesloten. Als de ketting gesloten was vormden we een wave die een beweging maakte richting het centrum. Er zijn ook flyers uitgedeeld tijdens de performance om de mensen te informeren over het doel van de actie.

 • Live Project 2018 - ZOL-site

  2018-09-21

  Dit live project werd uitgevoerd door architectuurstudenten en werkten hier rond (be)wegen. Ze gingen niet alleen opzoek gegaan naar trage wegen in Genk, en in dit geval in ZOL, maar zochten hierbij ook naar de grens tussen architectuur en dans. Door wandelingen ontdekte ze onbenutte ruimtes, die niet zichtbaar waren naar de omgeving toe. Ze ondervonden dat deze niet zichtbaar genoeg waren. Zo was er de binnentuin, waarvan de ingang vaak niet gevonden werd, de parking die vaak leeg staat omdat ze te ver van het ziekenhuis gelegen is. De ingrepen die de studenten dan uitvoerde, hadden als doel deze ruimtes functioneel te maken, maar ook om een bepaalde scenografie te bekomen. De ruimtes werden afgebakend met linten, om de aandacht erop te vestigen, en werden ingevuld met een bar of een verbeelding van een vijver. Op deze manier toonde ze aan wat er zou kunnen gebeuren met de verschillende zones.

 • Publieksmoment

  2018-09-21

 • IABR - Wegen Werken

  2018-06-27

  Het aandeel van 'Wegen Werken' tijdens de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam handelde rond het co - design van horizontale interfaces als eco - systemen die op microschaal (plekken en buurten) en de macroschaal (de hele stad) verbinden met globale uitdagingen. Het handelt over het samen bouwen aan een mentale kaart als interface, een groeiende tool voor het stadsmaken die de auto - gedomineerde stad in vraag stelt. Op die manier willen we horizontale interfaces tussen mobiliteit en biodiversiteit in de Stiemervallei opzetten. Dit werd vormgegeven door interventies op microschaal, op specifieke wegen. Hiervoor werd de lokale gemeenschap gemapt en werden lokale interfaces ontworpen, die inzichten verworven. Dit nodigt uit tot de aanzet van nieuwe interfaces. Zo worden vaardigheden lokaal aangescherpt en zetten we in op samen de publieke ruimte vormgeven.

  https://www.tragewegen.be/e-zines-hidden/item/4315-trage-wegen-in-2018-en-2019-op-de-international-architecture-biennale-in-rotterdam
 • Workshop Focusgroep

  2018-05-08

  Hoe kan het trage wegen netwerk ingezet worden om duurzame mobiliteit in de Genkse regio te ondersteunen? Raster Stad Genk zal in de toekomst heel wat veranderingen ondergaan om duurzame mobiliteit in de regio verder te ontwikkelen. Zo zal het Spartacus tram netwerk uitgerold worden in Limburg en aansluiting vinden in Genk. Gelinkt aan de Spartacus ontwikkeling werd tijdens de voorbereidende workshop volgende doelstelling geformuleerd: “Tegen 2033 moet er minstens vier maal zo veel verplaatsingen via openbaar vervoer gerealiseerd worden dan vandaag het geval is in Genk."

 • Sitebezoek Pleinweg Centrum

  2017-10-16

  Tijdens deze actie gingen onderzoekers de pleinwegsite op horizontaal niveau bezoeken.

 • Dag van de Trage Weg - 2017

  2017-10-14

  In Genk loopt momenteel het project WegenWerken: Trage Wegen, De Andere Markt en de stad gaan samen met inwoners en lokale organisaties op zoek naar kansen, knelpunten en uitdagingen voor het Genkse tragewegennetwerk van de toekomst. Het project omvat ook een aantal publieke interventies met betrekking tot specifieke trage wegen en hun buurt. Een van deze interventies ging door tijdens de voormiddag op 14 oktober aan een voetgangers- en fietserstunnel onder de Westerring. De ietwat grauwe, alledaagse tunnel tussen Winterslag en de Stiemerbeekvallei werd voor 1 dag de ‘droomtunnel’: we brachten er de routes van wandelaars en fietsers in kaart en iedereen die er passeerde, jong en oud, kon zijn of haar wensbeeld voor de tunnel en omgeving uitspreken, opschrijven of tekenen.

 • Gemeente voor de Toekomst

  2017-10-07

  In het project WegenWerken willen Trage Wegen vzw, stad Genk en De Andere Markt (UHasselt en LUCA) een toekomst ontwerpen voor de trage wegen in Genk; samen met inwoners, beleid, publieke en private organisaties. We gaan vernieuwend aan de slag met het thema trage wegen door bottom-up, vanuit de buurt en via experimentele interventies verschillende tragewegentypologieën te ontwikkelen. Deze typologieën spelen in op het spanningsveld tussen het beleven van de publieke ruimte en werkgerelateerde productiviteit in de Genkse rasterstad. Hiervoor organiseerden we tijdens deze inspiratiedag een sessie. We presenteren de uitgewerkte tragewegentypologieën en lopende (of beoogde) exemplarische cases in Genk en koppelen een brainstorm aan een van de cases. Tijdens de brainstorm kunnen deelnemers de typologieën aanvullen, bekritiseren en voortzetten gebruik makende van een visuele taal die we ontwikkelden in dit project. Deelnemers worden geïnspireerd om zelf op een creatieve en vernieuwende manier aan de slag te gaan met ruimtelijk onderzoek en meer bepaald met het thema trage wegen. De tragewegentypologieën en cases zijn exemplarisch voor potentiële projecten en interventies in andere steden en gemeenten.

 • Live Project 2017 - Kolenspoor

  2017-09-23

  Gedurende 2 weken houden studenten architectuur zich bezig met een interventie op het Kolenspoor. Ze nodigden de bewoners van de Nieuw Texas - wijk uit om te komen kijken naar het project en hun mening te geven. Ze bouwen een buurthuis op locatie, in de Nieuw Texas - wijk om mensen er samen te brengen in de wijk. De locatie vormt de toegang van de wijk, maar ligt ook vlak naast een speelplein, het kolenspoor en een wandelpad dat doorheen de wijk ook.

 • Live Project 2017 - Case ZOL

  2017-09-21

  Voor de case 'ZOL' werd er tijdens de Live Projects een wandeling in de omgeving van het ziekenhuis gedaan en werden de trage wegen bestudeerd. Ook werden er interviews afgenomen bij mensen uit de omgeving. Tijdens deze Live Projects werd er op de trage wegen een constructie gemaakt die het wandelpad begrensd. In deze constructie werd ook een insectenhotel geïntegreerd, in relatie met de omgevende natuur (het Schiepse Bos).

 • Live Project 2017 - Tuin van Betty

  2017-09-21

  De Wisselmarkt ----- Waar dat de Stiemerbeek, het fietspad, Hoefstadstraat en de Evence Coppéelaan kruist, is De Wisselmarkt te vinden. Dit project werd gerealiseerd omdat uit de interviews die tijdens dit Live Project gevoerd werden bleek dat de Tuin van Betty door veel mensen niet gekend was. Hier was zichtbaarheid belangrijk, zowel voor de trage wegen als voor de Tuin van Betty zelf. --- De Wisselmarkt vormt een herkenbaar element om het tuinpad te definiëren en de omgeving op te waarderen. Het vormt dus een landmark in de omgeving, om zichtbaarheid te creëren. Daarbovenop vormt de toren een verticale extensie van de tuin. De bakken waaruit de toren opgebouwd is, is zeer kenmerkend voor de omgeving. Door middel van deze interventie hopen we de identiteit van deze trage weg te versterken en tegelijk een sociale activering te verwezenlijken.

 • Bootcamp

  2017-09-05

  Om een nieuwe blik te werpen op de Genkse trage wegen te werpen, organiseerden we een bootcamp. Tijdens deze boorcamp werkten we aan een specifieke uitdaging die zich stelt in de regio Genk. (bv. Ford Genk is failliet). We gaan na hoe men daar lokaal antwoorden rond tracht te formuleren (bv. we herbestemmen een deel van de voormalige Ford-site voor maakindustrie in de circulaire economie). We toetsen deze op hun transitie-impact en gaan na wat de opschalingsmogelijkheden hiervan elders zijn in Vlaanderen zijn (bv. kan het voorbeeld van Genk ook elders in Vlaanderen voet aan de grond krijgen).

 • Mapping ZOL

  2017-08-11

  WegenWerken wil kansen, knelpunten en uitdagingen voor het Genkse tragewegennetwerk van de toekomst in kaart brengen, mogelijke scenario’s ontwikkelen en deze op het terrein testen. Hoe kan een dienstenweg een ontmoetingspunt vormen tussen de zorg en het dagelijkse en multiculturele leven van de wijken en dus diens louter functionele karakter overstijgen? "Weg naar de zorg": waar 'weg naar' een publieke verblijfsplek kan worden, waar digitale technologie, zorg en multiculturele samenleving elkaar kruisen. Hoe kunnen trage wegen naar ZOL en de omgeving meer als een publieke ruimte ontwikkelen die als aantrekkelijke (interculturele) ontmoetingsplek kan fungeren tussen het ziekenhuis en de omliggende wijken? Om bovenstaande mogelijkheden te onderzoeken, gingen we de ZOL - site een dag lang observeren en met de passanten spreken. Daarnaast voerden we enkele gesprekken met relevante actoren. Op die manier verzamelden we verhalen en relaties rond de ZOL - site, met de wijken en de verbindingen ertussen.

 • Dag van het Park

  2017-05-21

  Tijdens de 'Dag van het Park' werd er aan 'participatory mapping' gedaan. Bewoners van Genk worden bevraagd over hoe zij zich via trage wegen, maar ook via gewone wegen verplaatsen. Ze praten hier zowel over de verschillende vervoersmiddelen die ze hiervoor gebruiken, alsook de trajecten die ze afleggen. Deze werden aangeduid op een kaart.

 • Veldwerk Genk

  2017-03-23

  In Genk werd er met een groep mensen aan veldwerk gedaan. Via de trage wegen van Genk verplaatsten we ons naar verschillende locaties om Genk op schaal van beleving te ontdekken.

 • Multiproductief kolenspoor

  2016-12-01

 • Dag van de Trage Weg - 2016

  2016-10-15

  Tijdens de 'Dag van de Trage Weg' in 2016 werden twee artefacten in Genk, ronde de trage wegen getoond. In Agatha's house hebben studenten Architectuur (UHasselt) de idee van een microhouse doorgedacht dat individuele en collectieve noden/mogelijkheden met elkaar confronteert. Voor een van de tuiniers, Agatha, ontwierpen ze een klein huisje op maat. Tegelijk hadden ze de hele context van voedselproductie, verwerking, consumptie in Genk en de ruimtelijke context van het Kolenspoor in het achterhoofd. In dit huisje kunnen de tuiniers individueel verblijven. Tegelijk worden er een aantal collectieve voorzieningen aangebracht die de tuiniers "lokt" naar collectieve handelingen, zoals het halen van water, open workshops rond voedselbereiding of het bewaren van voedsel. Het huis heeft een dubbele functie. Naar de tuin toe benadrukt het huis de individuele nood: het heeft een kleine keuken, zitruimte en er kan geslapen worden. Naar het spoor toe kan het uitgebreid worden met een publieke functie: de bewoner kan de kanten openschuiven om zo te transformeren in een soort van "markt" waar bijvoorbeeld de eigen gemaakte passata met eigen gegroeide tomaten kan geproefd worden door voorbijgangers. Thomas' Tower is een ontwerp gemaakt voor Thomas, een startende imker. Met de toren willen de studenten Architectuur UHasselt beantwoorden aan de individuele nood van beginnende imkers door een hoge, groene plek ter beschikking stellen voor het plaatsen van hun bijen. Bovenaan de toren, op drie meter hoogte, kunnen de bijen verblijven. Onderaan de toren is er plaats voor het collectieve: educatie en bewustwording rond de productie van bijen. Waar dus de bovenkant de individuele nood van de imker aanspreekt, geeft de onderkant gelegenheid voor collectieve behoeften, zoals het organiseren van een lokale markt waar mensen kennis kunnen maken met de producten van lokale producenten. Zo krijgen de verschillende producenten, maar ook buurtbewoners en geïnteresseerd publiek de kans om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te organiseren. Naast de toren is er ook een landschappelijk element aangebracht waar men in openlucht kan samenkomen. Dat element wordt gedefinieerd door een omwallende zitbank waarbinnen een ondergrondse collectieve bewaarkelder schuilt.