HealthCultures

1.17- 12.18

Health-Cultures is een project van een groep onderzoekers, ontwerpers van De Andere Markt Genk en actoren uit de gezondheidssector. Via een participatief proces geven wij de gezondheidssector vorm als een kruispunt tussen diverse gezondheidsculturen (huidige regels, gewoonten en structuren rond gezondheid die zichtbaar zijn in bv. ziekenhuisarchitectuur, ICT etc.). Door de toenemende multiculturele samenleving groeit de diversiteit aan culturen, wat niet altijd wordt gereflecteerd in het gezondheidssysteem (vb. beperkte doorstroming van oudere migranten naar rusthuizen). Dit project wil daarom met zorgverleners en – vragers de stedelijke gezondheidsculturen in kaart brengen en op basis van het verworven inzicht in hun diversiteit, het gezondheidssysteem opnieuw ontwerpen. Wij kiezen voor Genk als context aangezien een groot percentage van de bevolking van een andere origine is, met even diverse gewoontes rond gezondheidszorg. Het project beantwoordt in 3 fasen 3 vragen:

  1. Hoe hebben diverse gezondheidsculturen zich in Genk in het verleden gevormd? Dit neemt de vorm aan van een mapping van ruimtes waar gezondheidszorg een plek had doorheen de geschiedenis.

  2. Hoe zien deze gezondheidsculturen er vandaag uit? Dit neemt de vorm aan van een mapping van ruimtes waar gezondheidszorg vandaag een plek heeft.

  3. En hoe kunnen we de toekomstige gezondheidssector ontwerpen zodat de diversiteit gereflecteerd wordt? Dit neemt de vorm aan van toekomstscenario’s.

Medewerkers De Andere Markt: Liesbeth Huybrechts, Irma Földényi, Daniela Dossi, Mela Zuljevic (UHasselt), Katrien Dreessen, Niels Hendriks (LUCA)

Partners: UHasselt, LUCASchool of Arts, OCMW Genk, ZOL, Stad Genk

Advertisements