INITIATIVES

Alternatieve (vracht)wagenontluiting Centrum-Zuid

SITUERING Bij het nadenken voor een alternatieve (vracht)wagenontsluiting voor Centrum-Zuid, bekijk...

Lees meer

Fietsbieb met fietsparcours voor en door scholen

SITUERING Uit het Noord-Zuid Limburg voorstudie-veldwerk blijkt dat een fietscultuur te weinig aanw...

Lees meer

Groen-blauwe kaart

SITUERING In het kader van het Beleidsplan ruimte Limburg is de provincie al even de groene en blau...

Lees meer

Heraanleg Koolmijnlaan

SITUERING De Koolmijnlaan, gelegen in de vallei van het natuurreservaat Ten Haagdoorn Heide, is √©√...

Lees meer

Intergemeentelijke fietsersbond

SITUERING De gemeente Houthalen-Helchteren heeft op dit moment nog geen fietsersbond. De aangren...

Lees meer

Fietsbrug - Knooppunt F74/N715

SITUERING De F74 loopt van Hamont-Achel, over Hasselt, naar Sint-Truiden. Het noordelijke stuk volg...

Lees meer

Levende bedrijventerreinen

SITUERING De regionale bedrijventerreinen Centrum-Zuid, Europark en De Schacht zijn historisch gegr...

Lees meer

Veilig naar school met Route2school

SITUERING Uit het Noord-Zuid Limburg voorstudie-veldwerk blijkt dat een fietscultuur te weinig aanw...

Lees meer

Zuidelijk segment Grote Baan

DOELSTELLINGEN --- De breedte benutten om plaats te geven voor de zachte weggebruiker, in te zette...

Lees meer

Natuur - werkstations

Het labo Natuur-werkstations vertrok van de idee van het verbinden van een lerende projecten rond kl...

Lees meer

Platform BEDRIJVENTERREINEN

Het Noord-Zuid Limburg project geeft mee vorm aan een leefbare context voor bedrijven en bedrijvente...

Lees meer

Platform MOBILITEIT

Vandaag bestaan er reeds, los van elkaar, verschillende initiatieven die (het kiezen voor) alternati...

Lees meer

Platform OPEN RUIMTE

De Noord-Zuid verbinding heeft altijd ter discussie gestaan in relatie tot de kwaliteit van de open ...

Lees meer

Platform WONEN

Hoe kan iedereen in onze maatschappij een plaats krijgen in de woonkernen? Hoe maken we die dichtere...

Lees meer

Werkmomenten Heilig-Hartwijk

Volkstuintjes Orléanstoren Aarschot - Studenten ontwerpen het nieuwe paviljoen

De studenten architectuur aan de Universiteit Hasselt werken een ontwerp uit dat de volkstuintjes aa...

Lees meer

Woonwensenonderzoek Grote Baan

De Grote Baan zal in de toekomst met zekerheid veranderen. Alle vijf alternatieven die vandaag op ta...

Lees meer

Tragewegenkaart

SITUERING: In het kader van het Beleidsplan Ruimte Limburg is de provincie al even de groene en bla...

Lees meer