Kunst In OpdrachtHet platform Kunst in Opdracht en de Universiteit Hasselt slaan de handen in elkaar voor een verkennend onderzoek over kunst in opdracht in de publieke ruimte. Onderwerp van onderzoek zijn zowel de veranderende inhoudelijke insteken met betrekking tot kunst in opdracht (in de publieke ruimte) die in de toekomst gewenst zullen zijn, als de werkwijzen die dergelijke transities kunnen ondersteunen. Het onderzoek vormt een onderdeel in een proces van beleidsvoorbereiding door het platform Kunst in Opdracht rond een werkveld dat in volle ontwikkeling is. Het doel van het onderzoek is het bepalen van een interessante focus met concrete werkvelden voor toekomstig praktijkonderzoek. Het verkennend onderzoek wordt opgehangen aan vier kennisdelingsmomenten, telkens rond een bepaalde transitie, en telkens georganiseerd rond drie praktijkvoorbeelden van kunst in opdracht. Aan het einde van het verkennend onderzoek worden de leerpunten samengelegd en in een breder kader besproken op een studiedag. De publieke ruimte is onderhevig aan tal van maatschappelijke veranderingen. Tegelijkertijd wordt diezelfde publieke ruimte steeds duidelijker een reële context voor kunstopdrachten. Het platform Kunst in Opdracht wil onderzoeken welke transities er plaatsvinden in de publieke ruimte en hoe kunst daarmee in dialoog kan gaan. Juist op het snijvlak van kunst en publieke ruimte wil het platform visies, vragen, mogelijkheden en krachten in beeld krijgen. In een eerste praktijkgericht onderzoek, de pilootprojecten ‘Meer dan object’, lag de focus op het professionele kader voor de opdrachtgever om tot kwaliteitsvolle realisaties te komen. Het verkennend onderzoek heeft als doel om de inhoudelijke focus en de mogelijke werkwijzen en -velden voor toekomstig praktijkgericht onderzoek (mogelijk een tweede generatie pilootprojecten Kunst in Opdracht) af te bakenen. Als eerste stap in dat verkennend onderzoek organiseren het platform en de UHasselt vier kennisdelingsmomenten (twee in het najaar van 2020 en twee in het voorjaar van 2021). Tijdens die momenten gaan actoren uit een traject van Kunst in Opdracht - opdrachtgevers, ontwerpers, kunstenaars en artistiek deskundigen - met elkaar in debat. Elk kennisdelingsmoment handelt over een begrippenpaar dat verwijst naar maatschappelijke thema’s die in relatie staan tot transities in de publieke ruimte en het kunstenveld. De twee momenten van het najaar van 2020 focussen op (1) productie & economie en (2) virtualiteit & duurzaamheid; de momenten van het voorjaar van 2021 zijn gericht op (3) gebruik & beheer, en (4) burgerschap & emancipatie. In het najaar van 2021 ronden het platform en de UHasselt het verkennend onderzoek af met een studiedag voor een breder publiek. Tegen die tijd zijn de begrippenparen al wat gerijpt, en mogelijk verveld tot andere begrippen.

Website


Save as PDF/Print


Legend


SPACES


ACTORS


TOOLS


CONCEPTS


EVENTS


SUB-EVENTS


INITIATIVE


SUB-INITIATIVE