Re-Wilding the Garden City

Een duurzame toekomst voor Winterslag
Description

De tuinwijk van Winterslag in Genk bestaat uit vijf verschillende wijkdelen, opgebouwd tussen 1919 en 1950 voor de koolmijnbedrijven. Ze werden sterk geïnspireerd door de internationale tuinstadmodellen. Vandaag is de wijk beschermd als gehelen met voorname erfgoedwaarden. Ze huisvesten daarnaast ook bewonersgroepen met verschillende culturele achtergronden. Vele woningen werden doorheen de tijd gerenoveerd en uitgebreid, maar toch is er vandaag nog een groot tekort aan energie-efficiëntie in de wijk, alsook het adaptieve karakter van de woningen dat onbestaande is. De publieke ruimte is overvloedig aanwezig, maar laat geen gedifferentieerd collectief gebruik vanuit de omwonenden toe. In haar oorspronkelijke toestand is de publieke ruimte vooral gericht op transport en verplaatsingen. Verschillende sociale groepen hechten zich ook tot bepaalde locaties. Dit sociaal-ruimtelijke model beantwoordt niet meer aan de realiteit van vandaag. De wijk kent grote uitdagingen voor de toekomst, vooral om cultureel en economisch een meer duurzame en zelfbehulpzame toekomst te bekomen.

Een strategie om culturele en ecologische diversiteit op te zoeken zit in de zoektocht naar actoren die in eerste instantie wat buitengesloten werden in ontwerpprocessen. We geven een voorname rol aan de natuur en diverse culturele groepen in de wijk, waardoor een grote diversiteit aan noden van actoren duidelijk zal worden. Deze activiteit noemen we ‘Re-Wilding’. Door de lokale bevolking in het ontwerpproces te betrekken, versterken we opportuniteiten voor culturele identificatie en collectief gebruik van de publieke ruimte. De Re-Wilding strategie zoekt ook naar manieren om klimaatgebonden kwesties aan te pakken en integreert een fundamentele shift van grijze naar groene omgevingen.

We introduceren vier internationale groepen van vijf studenten die prototypes uitwerken rond ‘Re-Wilding’ ingrepen samen met en voor de inwoners van Winterslag. Deze prototypes kunnen alles zijn, van het verwijderen van tegels op de stoep tot het voorzien van waterplaatsen in de publieke ruimte. De interventies zijn in eerste instantie een aanzet om gemeenschappen aan te zetten controle en de verantwoordelijkheid te krijgen over hun eigen leefomgeving. Na een kick-off event zullen studenten zich vestigen in de plaatselijke omgeving en onderdeel uitmaken van het gemeenschapsleven, met lokale mentoren als hun begeleiders. Alle prototypes worden gedocumenteerd en gepresenteerd op een afsluitmoment.

Links

- RELATIONS

2018-02-07 16:50:57

Liesbeth Huybrechts