EVENTS

 • Live Project 2020 - Rekem

  2020-09-21

  Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem specialiseert zich in forensische zorg, een tak van geestelijke gezondheidszorg die focust op personen met een verstandelijke beperking, een interneringsstatuut en mogelijks een psychiatrische problematiek. Patiënten leven hier samen in leefgroepen, in een beschermde omgeving. Deze omgeving heeft een enorme impact op het welbevinden van bewoners en het therapeutisch klimaat waarin met hen gewerkt wordt. De meeste gebouwen, oud én nieuw, waarin de bewoners vertoeven, zijn ruimtelijke georganiseerd rond ruime binnentuinen. Alhoewel het meestal de enige buitenruimte is voor vele leefgroepen, krijgt de inrichting ervan (te) weinig aandacht. In dit Live Project zoeken we samen met bewoners en begeleiders naar een alternatieve aanpak voor de gemeenschappelijke buitenruimtes van een leefgroep in een nieuwbouwproject op de campus van het OPZC. Zeven studenten van de UHasselt in de richting master architectuur en interieurarchitectuur hebben de creatieve opdracht gekregen om in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum te Rekem de tuin van de forensische dienst een beetje op te knappen en er meer groen in te brengen. Na veel interactie met de plaatselijke bewoners en het meevolgen van hun dagschema creëerden ze een ontwerp voor de tuin.

 • Live Project 2020 - Tijdelijke fietsbrug in Houthalen-Helchteren

  2020-09-21

  Het project Noord-Zuid Limburg, waaraan ook de onderzoeksgroep ArcK meewerkt, wil een duurzame mobiliteitstransitie vormgeven door enkele oordeelkundige ontwerpmatige ingrepen op en rond de Noord-Zuid verbinding. In dit Live project ontwerpen we op enkele locaties in Houthalen-Helchteren. Onder begeleiding van StudioNoord-Zuid Limburg (Tractebel, Arcadis, Maat Architecten, 51n4E en UHasselt) onderzoeken en ontwerpen de studenten de elementen die nodig zijn om een tijdelijke – eventueel verplaatsbare en demonteerbare – fietsbrug te creëren over de Noord-Zuid verbinding die tegelijk een interessante ontmoetingsplek is. Ze dragen bij aan een comfortabele en veilige oversteekplaats voor voetgangers komende uit de Kievitwijk en vanuit de fietssnelweg. Ze denken ook na over – via de brug – het geven van een plek aan eventueel een OV halte, aan de natuur en een plek voor buurtbewoners. Om samen met bewoners en toevallige passanten verder te ontdekken hoe de fietsbrug als nieuwe doorgang en ontmoetingsplaats kan functioneren, besloten de studenten een ontwerp te maken waarbij het deel van de brug dat door een vervallen loods loopt, reeds tastbaar te maken. Dit zullen ze onder andere doen met lege bierbakken van Ter Dolen. Ook maken ze werk van de verbinding langs de brug in te richten als een “onthaast-schakel”. Deze schakel werkt als bufferzone tussen de drukte van de baan naar groen en visa versa. Een plek waar de fietsers en voetgangers in Houthalen-Helchteren zich in een oase van rust wanen.

 • Live Project 2020 - Koolmijnlaan Houthalen-Helchteren

  2020-09-21

  Het project Noord-Zuid Limburg, waaraan ook de onderzoeksgroep ArcK meewerkt, wil een duurzame mobiliteitstransitie vormgeven door enkele oordeelkundige ontwerpmatige ingrepen op en rond de Noord-Zuid verbinding. In dit Live project ontwerpen we op enkele locaties in Houthalen-Helchteren. De Koolmijnlaan is een van de belangrijkste en gevaarlijkste kruisingen met de Noord-Zuid Limburg as, en een van de meest belangrijke verbindingen in de wijk Meulenberg. De laan is momenteel vooral uitgerust voor auto’s. De doelstelling van het project rond de Koolmijnlaan is terug plaats te geven aan de fiets en de voetganger en aan het groen, om zo ook het kruispunt te ontlasten. De Koolmijnlaan is door de vele cafés, restaurants en winkels de ideale ontmoetingsplaats voor de wijk en daarbuiten. Ook grenst het aan een mooi natuurgebied dat nog te onbekend is. De studenten wilden het potentieel van het herontwerp van de straat voor het stimuleren van sociale ontmoetingen in de Koolmijnlaan in Houthalen verder verkennen. Dit gebeurt onder begeleiding van Studio Noord-Zuid Limburg (Tractebel, Arcadis, Maat Architecten, 51n4E en UHasselt). Ze gebruiken daarvoor de stoel – gekleurd in zonnig geel - als vertrekpunt; een huiselijk herkenbaar meubel. Met de stoel willen zij het ontmoeten op verschillende plekken in de straat strategisch zijn in het herontwerp, in de verf zetten. Door de bewoners interactief de stoelen te laten gebruiken, meenemen, verplaatsen en hun eigen ding mee laten doen, wordt stoel een symbool van ontmoeting en verbondenheid.

 • Live Project 2019 - Koolmijnlaan (Duurzaam Wonen)

  2020-09-16

  De Koolmijnlaan en de wijk ‘Meulenberg’ kunnen niet los van elkaar gezien worden. Om een uitspraak te kunnen doen over de identiteit van de Koolmijnlaan, willen we de Koolmijnlaan eerst binnen het breder perspectief van de buurt zelf bekijken en starten in de kern van de wijk. Een eerste wandeling doorheen de wijk onthulde meteen een aantal knelpunten. Er was een tekort aan ontmoetingsruimte. Vergeleken met de Mijnkathedraal in andere mijncités en de Kiosk in Beringen, zien we in Meulenberg geen vergelijkbare structuur. Dit maakt dat Meulenberg geen fysieke herinnering toont aan het mijnverleden. Daarnaast ontdekten we een formeel ruimtelijk netwerk dat zich vooral uit in stedenbouwkundige en architecturale elementen, zoals overgedimensioneerde publieke buitenruimtes, veel groen, brede straatprofielen en monumentale publieke gebouwen ontworpen door architect Isia Isgour. Het eerder sociale netwerk heeft echter minder zichtbaar een plaats. Meulenberg heeft op schaal van de wijk meer verscheidene plekken nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en tegenkomen. We herkenden aan de top van de Meulenberg een plek die een kruising is tussen het formele en informele netwerk. Vrije Basisschool Meulenberg is op heden een monumentale structuur, die veel plaats biedt aan publiek groen. Het publieke karakter is echter niet zichtbaar door overmaatse omheining rondom het domein. Hier zagen wij de kans om deze plek terug open te stellen voor de buurt. We bouwden een poort die de mensen welkom heet in de groene zone tussen de lagere school en kleuterschool en het vertrekpunt is van een wandelroute, die alle ontmoetingsplekken in de buurt met elkaar verbindt. We introduceren er zachte thema’s zoals fietsen en groene buitenruimtes op een plek die dicht bij de leefwereld van de gemeenschap en de kinderen staat. We doen dit via de ontwikkeling van een fietsbieb en een verkeerspark om de kinderen te onderrichten in het verkeer. Dit maakt de Vrije Basisschool in Meulenberg tot de ideale locatie voor het Live Project Koolmijnlaan. Het project vormt echter slechts een vertrekpunt. Deze fietsbieb willen we vervolgens een gezicht geven op de verschillende scholen in Houthalen en op de Koolmijnlaan als fietsomgeving.

 • Live Project 2019 - Oud Station (Duurzame open ruimte)

  2020-09-16

  De heraanleg van de Noord-Zuid verbinding zorgt al jaren voor uitdagingen in en rond Houthalen-Helchteren. Wij kregen de opdracht om op microschaal na te denken over een duurzame open ruimte in het invloedsgebied rond deze prominente infrastructuur-as. We kozen om te werken rond de wijk ‘De Standaard’. De wijk ‘De Standaard’ biedt buiten natuur ook nog veel andere interessante trekpleisters die niet altijd even makkelijk te vinden zijn voor de doorsnee fietstoerist. Met dit project geven wij onder de slogan ‘stap van je fiets dan mis je niets’ een rustplek in dit mooie stukje natuur. Door net op deze locatie, een kruispunt van enkele fietswegen en een goede ontsluiting richting het centrum van Houthalen, een rustplek te bieden, lokken we de voorbijgangers naar deze interessante locaties. We tonen ze op een kaart. Het gaat van een bioboerderij ‘Mangelmoes’ tot een van de grootste binnenspeeltuinen net over de grens van Heusden-Zolder. Het project zelf is vervaardigd uit materialen die we hebben gerecupereerd uit de Display opstelling in Het begijnhof te Hasselt. Het gehele project bestaat dus eigenlijk uit restmateriaal waardoor we zonder een budget toch een grote opstelling konden ontwerpen. We besloten om enkele beschutte banken naast het fietspad te plaatsen die een interessant zicht op het omliggende ‘bedreigde’ landschap bieden. De toren is een landmark in dit landschap die de nodige extra informatie biedt aan de voorbijgangers met enkele richtingwijzers en een interactief prikbord waar bewoners van de wijk reclame kunnen maken voor hun activiteiten.

 • Bevraging Koolmijnlaan en Souwstraat

  2020-08-17

  Tijdens de laatste weken van augustus werden er enkele interviews afgenomen bij bewoners van de Koolmijnlaan en Souwstraat in Houthalen - Helchteren. Deze bevragingen en gesprekken verliepen online of fysiek, aan de voordeur van de bewoners. Om mensen te informeren werd er op voorhand alvast geflyerd door de gemeente. Alle bewoners waren zeer geïnteresseerd om hun visie op de Koolmijnlaan te delen.

 • NZL - Interviews (Koolmijnlaan)

  2020-08-17

  Tijdens de tweede helft van augustus 2020, werden er interviews opgestart in het teken van de heraanleg van de Koolmijnlaan in Houhalen - Helchteren. Er werd een eerste aanzet van een toekomstvisie voorgesteld aan de bewoners, zodat ze de kans hadden hierop te reageren en hun eigen visie met ons te delen. Het interviewen gebeurde grotendeels online, via videogesprekken.

 • Initiatief Bewoners Souwstraat

  2020-08-10

  De buurtbewoners van de Koolmijnlaan en Souwstraat hebben al lang te maken met problemen van hun omgeving en namen het heft in eigen handen. Enkele bewoners startten zelf een bevraging in de omgeving op en gingen bij alle buren lang om na te gaan wat er in de buurt leeft. Ze richten daarom dit initiatief op, dat ze zelf de Denktank van Bewoners uit de Souwstraat noemen. Ze doen enkele voorstellen over hoe zij hun woonomgeving zien, wat er beter kan en wat ze zeker niet willen.

 • Online Enquête Fietsbrug

  2020-07-24

  Er werd een online enquête afgenomen waarbij mensen via sociale media bereikt werden. De enquête ging dieper in op hoe fietsers gebruik zouden maken van de toekomstige fietsbrug. Voor welke doeleinden zal men gebruik maken van de fietsbrug? Hoe zal men naar de fietsbrug fietsen? De enquête gaf ook een mogelijkheid aan de deelnemers om enkele oplossingen of ideeën voor de omgeving van de fietsbrug.

 • Sub-event 1

  2020-05-26

  Sub-event 1!

 • NZL - Interviews (Kievitwijk)

  2020-04-17

  Online interviews omtrent de Kievitwijk in Houthalen - Helchteren, gericht op de wijk in het algemeen en specifieker in relatie met de fietsbrug

 • Infomarkt Zonhoven

  2020-03-11

 • Infomarkt Pelt

  2020-03-09

 • Infomarkt Hechtel - Eksel

  2020-03-07

 • Infomarkt Hasselt

  2020-03-05

 • NZL-Avond - Platform Duurzame mobiliteit

  2019-12-12

 • NZL-Avond - Platform Duurzame Open Ruimte

  2019-12-12

 • NZL-Avond - Platform Duurzame Bedrijventerreinen

  2019-12-12

 • NZL-Avond - Platform Duurzaam Wonen

  2019-12-12

 • Infomarkt 2

  2019-09-26

 • NZL - namiddag 2

  2019-09-23

 • Feest van de Grote Baan

  2019-09-22

 • Live Project 2019 - Oud Gemeentehuis (Duurzame mobiliteit)

  2019-09-16

  De mobiliteitshub MOBI staat op de plek waar vroeger het oud gemeentehuis stond. Ons ontwerp heeft de naam MOBI gekregen gebaseerd op de vier aspecten: Mobiliteit, Openbaar, Bijeenkomst en Infopunt. Mobiliteit staat voor een verplaatsbare mobiliteitshub met zitmeubilair waar mensen die wachten op of vertrekken met de bus of met de fiets, kunnen samenkomen. Openbaar omdat het voor iedereen toegankelijk is op een publieke plaats waar ook kleine evenementen kunnen georganiseerd worden. Bijeenkomst omdat het mensen samenbrengt, zowel bewoners, als toeristen. Infopunt staat voor het mogelijk gebruik van panelen die op de constructie kunnen bevestigd worden om informatie op te hangen over bv. evenementen, fietsroutes, eet- en drinkgelegenheden in de omgeving, etc. We zijn vertrokken vanuit het idee “Ontwerpen met wat je hebt”. Met het materiaal dat ConstructLab en Z33 ons ter beschikking stelden, hebben we een tentconstructie ontworpen, geïnspireerd op de vorm van de toren die er stond. Met het skelet van de tent uit Z33 hebben we een stalen zitelement gemaakt waar het gelaagde aspect terugkomt in onze mobiliteitshub. Daarbovenop hebben we ook houten zitbanken ontworpen die de mobiliteitshub een extra functie geven. MOBI combineert dus verschillende functies. In combinatie met een bar in een container kan het als overkoepeling dienen bij evenementen. Het kan gebruikt worden als een bushalte waar ook onder geschuild kan worden bij slecht weer. Maar er kunnen ook fietsworkshops onder georganiseerd worden. Ten slotte kan het ook een infopunt zijn voor toeristen of een hangplek voor jongeren.

 • Live Project 2019 - Europark (Duurzame bedrijventerreinen)

  2019-09-16

  Hoe kunnen we de relatie bevorderen tussen wonen, werken en recreatie? Dit was de kernvraag aan de start van ons project. Veel interviews en onderzoek later merkten we dat de identiteit van de bedrijven in het Europark meer aan de oppervlakte kon komen, de bewoners een creatieve plek voor hun kinderen misten en dat bedrijvigheid en wonen langs elkaar bestaan met weinig interactie, afgescheiden via een soort van onzichtbare muur. Hoe konden we in twee weken tijd inspelen op deze uitdagingen? We maakten gebruik van veel materiaal, de interesse van de bedrijven, een vraag van de bewoners naar een interactieve plek en onze eigen creativiteit. Er zijn doorheen het project veel ideeën naar boven gekomen, maar een materialenbibliotheek bleef toch steeds terugkomen. Dit was ons basisidee om op verder te bouwen. Zo realiseerden we een muur in het Europark die een visuele representatie was van materialen die beschikbaar zijn binnen het park. Om deze “materialenbib” toegankelijk te maken voor zowel de bewoners als voor de bedrijven kwamen we tot een digitale app, die vertrok van het “to good to go”-concept. Rest Plus is een app die inzet op het duurzaam hergebruik van restmaterialen die te vinden zijn in het Europark. Er is een samenwerking tussen verschillende bedrijven die hun restmateriaal op de app ter beschikking stellen voor de gemeenschap. Op deze manier krijgt het restmateriaal een nieuw leven en krijgen de bewoners notie van het Europark en zijn bedrijven. Onze app functioneert dus eigenlijk als tool om de in het begin gestelde kernvraag te beantwoorden.

 • Infomarkt 1

  2019-04-04

 • NZL - namiddag 1

  2019-04-03

 • Veldwerklabo 1

  2019-04-01