Kennisdelingsmomenten

De kennisdelingsmomenten hebben als opzet iedereen vanuit eigen ervaringen of aspiraties te betrekken bij een gezamenlijk werkproces. Via (digitale) rondetafelgesprekken verkennen opdrachtgevers, ontwerpers, kunstenaars en artistiek deskundigen samen hoe kwalitatieve voorbeelden van kunst in opdracht in de publieke ruimte tot stand komen. Elk moment wordt opgehangen aan een inhoudelijk begrippenpaar en focust daardoor op een bepaalde ‘transitie’ die ook weerspiegeld wordt in de behandelde voorbeeldcases. Alle actoren van een traject Kunst in Opdracht gaan samen op zoek naar handvatten die kunnen helpen om de rol van kunst en de kwalitatieve en inhoudelijke bijdrage ervan aan de publieke ruimte te begrijpen en te benoemen. Het doel is tevens om te leren van elkaars ervaringen, inzage te krijgen in elkaars verwachtingen en standpunten over kunst in opdracht in de publieke ruimte en elkaar vooruit te helpen met concrete uitdagingen. Elk kennisdelingsmoment start met een introductie over het dagthema door een expert. Vervolgens zoomen drie parallelsessies in op concrete voorbeeldcases. Aan het einde is er telkens een afsluitende sessie die over de behandelde voorbeelden heen terugkoppelt naar de inhoudelijke aspecten en de werkwijzen. Op die manier krijgt elke deelnemer een overzicht van de respectievelijke benaderingen van de transitie die het onderwerp is van het kennisdelingsmoment in kwestie.

Link: