Verhaal

Participatie dekt vele ladingen, van het zoeken naar draagvlak tot het faciliteren van zelfbeheer. Deze set kaarten benadert participatieprocessen als collectieve leerprocessen, als trajecten waarbinnen een groep mensen zich samen organiseert om te leren over een specifiek onderwerp om zo een proces van verandering in gang te zetten. Deze benadering heeft een aantal consequenties. Zo hebben we het niet over communicatietrajecten, bevragingen, infomarkten, charettes, enz., maar over een dynamisch proces van samen proberen, samen reflecteren, beslissen om een andere weg uit te gaan, terug proberen, aan te sluiten bij een andere groep, enz. De kaartenset probeert deze consequenties te beschrijven, vanuit het perspectief van een individu dat zo’n collectief leertraject wil opstarten (kaarten 1 tot 12) én vanuit het perspectief van een individu dat in zo’n collectief leertraject zit (kaarten 12 tot 4).

Link: https://dam.bmks.be/uploads/tools/Verhaal.pdf