MAP-IT

Visualiseren van ruimtelijke vraagstukken samen met stakeholders

De Map-It tool is een tool die gebruikt wordt om ruimtelijke vraagstukken te visualiseren en vat te krijgen op de doelstellingen voor de toekomst, samen met (plaatselijke) stakeholders. De tool bestaat uit aanpasbare kaart en iconen die het deelnemers mogelijk maken om hun idee of gevoel bij een bepaalde ruimte of plaats duidelijk te maken. Deelnemers kunnen verschillende waarden toekennen aan locaties, waardoor de kaart de basis vormt voor debat tussen alle deelnemers. Meer dan een of meerdere kaarten, enkele stickers en een duidelijk scenario voor een workshop heb je niet nodig. Het visuele en low-tech karakter van de kaart maakt communicatie over complexe processen mogelijk voor deelnemers met verschillende achtergronden, onder leiding van een moderator. Het brengt de complexiteit naar beneden, zodat iedere deelnemer inzicht heeft in de situatie en vanop een zelfde niveau naar de situatie kan kijken. De tool beoogt een kritisch debat (met kritische risico-stickers). Met dit risicogegeven beogen we een te snel consensus tussen de deelnemers te vermijden en geven we hen de ruimte voor kritische feedback. Voor meer informatie, klik op de link hieronder.

Link: https://deanderemarkt.be/network?pID=33