Mini-Game 3: Challange It

Mini-game 3 begeleidt een collectief dat de gedroomde veranderingen aan zijn omgeving al gevisualiseerd heeft, door hun actie af te stemmen op de realiteit. De game focust op de vraag ‘Wat kan ons helpen om onze droom waar te maken?’ Deze stap is als het ware een ‘reality check’ over het actieplan, helpt te reflecteren over de kansen en uitdagingen die ze tegen kunnen komen wanneer een collectief de veranderingen doorvoert in de praktijk.

Link: http://www.capa-city-ensuf.eu/wp-content/uploads/2021/10/Mini-Game-3.pdf