Interactive Wall

Trage wegen kunnen zich situeren in en rondom publieke en private domeinen. Hun geïsoleerde ligging (afgesneden van de directe omgeving) kan de toenadering van verscheidenheid aan gebruikers verhinderen. Hoe kunnen we op dergelijke sites ontmoetingen stimuleren tussen zowel bezoekers, bewoners als professionele gebruikers van de sites? Een interactieve speelmuur kan de brug slaan tussen spelers op een site, die spelen en scoren, en andere plekken in de stad, waar de spelers gevolgd kunnen worden op schermen. De interactieve muur doorbreekt ook de figuurlijke muur tussen de site en de omliggende gebieden.

Link: https://github.com/