Mini-Game 5: Mobilize It

Mini-game 5 ondersteunt een collectief, dat een realistisch actieplan ontwikkeld heeft en mogelijke coalities gemaakt heeft, om manieren te vinden strategisch te communiceren over de toekomstplannen met verschillende partners, om hun plannen om te zetten in realiteit. Het triggert een collectief de vraag ‘hoe kunnen we samen veranderingen realiseren?’ te beantwoorden.

Link: http://www.capa-city-ensuf.eu/wp-content/uploads/2021/10/Mini-Game-5.pdf